Een systeembeheerder kan vRealize Automation implementeren in een gedistribueerde configuratie, die failoverbescherming en hoge beschikbaarheid via redundantie levert.

De controlelijst voor Gedistribueerde implementatie biedt een algemeen overzicht van de stappen die vereist zijn om een gedistribueerde installatie uit te voeren.

Tabel 1. Controlelijst voor Gedistribueerde implementatie

Taak

Details

Selectievakje Plan en bereid de installatieomgeving voor en controleer of aan alle installatievereisten is voldaan.

Voorbereiden op installatie

SelectievakjePlan uw SSL-certificaten en haal deze op.

Certificaatvertrouwensvereisten in een gedistribueerde implementatie

Selectievakje Implementeer de vRealize Automation-toepassing-hoofdserver en eventuele aanvullende toepassingen die u vereist voor redundantie en hoge beschikbaarheid.

De vRealize Automation-toepassing implementeren

Selectievakje Configureer uw load balancer om vRealize Automation-toepassingsverkeer af te handelen.

Selectievakje Configureer de vRealize Automation-toepassing-hoofdserver en eventuele aanvullende toepassingen die u hebt geïmplementeerd voor redundantie en hoge beschikbaarheid.

Toepassingen configureren voor vRealize Automation

Selectievakje Configureer uw load balancer om het vRealize Automation IaaS-onderdelenverkeer af te handelen en vRealize Automation IaaS-onderdelen te installeren.

De IaaS-onderdelen in een gedistribueerde configuratie installeren

Selectievakje Indien vereist installeert u agenten om te integreren met externe systemen.

Agenten installeren

Selectievakje Configureer de standaardtenant en lever de IaaS-licentie.

vRealize Orchestrator

Gebruik externe implementaties van vRealize Orchestrator met hoge-beschikbaarheidsimplementaties. Als u een vRealize Orchestrator-server gebruikt op een vRealize Automation-toepassing, configureert u deze als een externe versie. Ingesloten versies mogen niet worden gebruikt.

Beheer van directory's

Als u een gedistribueerde installatie met load balancers voor hoge beschikbaarheid en failover installeert, moet u het team dat verantwoordelijk is voor de configuratie van uw vRealize Automation-omgeving hiervan op de hoogte brengen. Uw tenantbeheerders moeten Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid wanneer ze de koppeling naar uw Active Directory configureren.