Voor een externe PostgreSQL-server moet u een SaaS-schema en citext-extensie maken voor uw vRealize Automation-database.

Voordat u begint

Controleer of u de databasenaam en -gebruiker voor vRealize Automation hebt vastgelegd. U hebt die informatie nodig om deze taak te kunnen uitvoeren.

Over deze taak

Voer deze stappen niet uit als u een ingesloten PostgreSQL-database gebruikt in uw vRealize Automation-toepassingen.

Procedure

 1. Als u een extern geclusterde PostgreSQL-database gebruikt, meldt u zich aan op het PostgreSQL-masterknooppunt. Anders meldt u zich aan op uw standalone externe PostgreSQL-knooppunt.
 2. Voer de volgende opdracht uit om handmatig het vereiste SaaS-schema en de vereiste citext-extensie te maken.

  In het volgende voorbeeld wordt een binair psql-pad gebruikt voor vPostgres. Uw pad kan anders zijn, afhankelijk van uw besturingssysteem en de implementatie van PostgreSQL die u gebruikt.

  # command to create "saas" schema and citext extension:
  su - postgres -c "/opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql -Atw --set ON_ERROR_STOP=on VCAC_DATABASE" << 
  EOF
  CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION VCAC_USER;
  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "citext" SCHEMA saas;
  EOF

  Vervang VCAC_DATABASE en VCAC_GEBRUIKER door uw databasenaam en -gebruiker voor vRealize Automation. De namen van de standaarddatabase en de standaardgebruiker zijn vcac.

Volgende stappen

Download de upgrade voor de virtuele toepassing. Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.