U kunt een passieve back-upinstantie van het Manager Service-onderdeel installeren dat u handmatig kunt starten om redundantie in een hoge-beschikbaarheidsimplementatie te bieden.

Voordat u begint

 • Als u eerder andere onderdelen in deze omgeving hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat u de gemaakte wachtwoordzin kent. Zie Wachtwoordzin voor de beveiliging.

 • Als u de Manager Service wilt installeren in een andere website dan de standaardwebsite, maakt u eerst een website in Internet Information Services.

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 moet geïnstalleerd zijn.

 • Controleer of u een certificaat van een certificeringsinstantie hebt geïmporteerd naar IIS en dat het hoofdcertificaat of de certificeringsinstantie worden vertrouwd. Alle onderdelen onder de load balancer moeten hetzelfde certificaat hebben.

 • Controleer of de load balancer van de website is geconfigureerd.

 • Een IaaS-websiteonderdeel met Model Manager-gegevens installeren.

Procedure

 1. Schakel eventuele statuscontroles voor de load balancer uit en zorg ervoor dat verkeer naar het knooppunt wordt geleid.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vra-va-hostname.domain.name@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik op Volgende.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 5. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.

   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.

  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.

   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassing-certificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerconsole is geopend op poort 5480.

 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 8. Selecteer IaaS-server onder Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 9. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.
 10. Klik op Volgende.
 11. Selecteer Manager Service op de pagina voor aangepaste IaaS-serverinstallatie.
 12. Typ IaaS-serverinformatie in het tekstvak IaaS-server.

  Optie

  Beschrijving

  Als u een load balancer gebruikt

  Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer voor de IaaS-websiteserver. Bijvoorbeeld IaaS-load-balancer.eng.mycompany.com.

  Zonder load balancer

  Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de IaaS-websiteserver. Bijvoorbeeld IaaS.eng.mycompany.com.

 13. Selecteer Knooppunt voor koude stand-by noodherstel.
 14. Selecteer een website uit de beschikbare websites of accepteer de standaardwebsite op het tabblad Beheer en Model Manager-website.
 15. Typ een beschikbaar poortnummer in het tekstvak Poortnummer of accepteer de standaardpoort 443.
 16. Klik op Binding testen om te bevestigen dat het poortnummer beschikbaar is voor gebruik.
 17. Selecteer het certificaat voor dit onderdeel.
  1. Als u een certificaat hebt geïmporteerd nadat u de installatie hebt gestart, klikt u op Vernieuwen om de lijst bij te werken.
  2. Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken uit Beschikbare certificaten.
  3. Als u een certificaat hebt geïmporteerd dat geen beschrijvende naam heeft en niet in de lijst wordt weergegeven, schakelt u Certificaten die beschrijvende namen gebruiken, weergeven uit en klikt u op Vernieuwen.

  Als u de installatie uitvoert in een omgeving die geen load balancers gebruikt, kunt u Een zelfondertekend certificaat genereren selecteren in plaats van een certificaat te selecteren. Als u aanvullende websiteonderdelen achter een load balancer installeert, genereert u geen zelfondertekende certificaten. Importeer het certificaat van de IaaS-hoofdwebserver om ervoor te zorgen dat u hetzelfde certificaat gebruikt op alle servers achter de load balancer.

 18. (Optioneel) : Klik op Certificaat weergeven, bekijk het certificaat en klik op OK om het informatievenster te sluiten.
 19. Klik op Volgende.
 20. Controleer de voorwaarden en klik op Volgende.
 21. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord van de serviceaccountgebruiker die beheerderprivileges op de huidige installatieserver heeft, in de tekstvakken Serverinstallatie-informatie op de pagina Server- en accountinstellingen.
 22. Geeft de wachtwoordzin op die wordt gebruikt om de coderingssleutel te genereren die de database beveiligt.

  Optie

  Beschrijving

  Als u al onderdelen in deze omgeving hebt geïnstalleerd

  Typ de wachtwoordzin die u eerder hebt gemaakt in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen.

  Als dit de eerste installatie is

  Typ een wachtwoordzin in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen. U moet deze wachtwoordzin gebruiken telkens wanneer u een nieuw onderdeel installeert.

  Bewaar deze wachtwoordzin op een beveiligde plek voor later gebruik.

 23. Geef de IaaS-databaseserver, de databasenaam en de verificatiemethode voor de databaseserver op in het tekstvak Microsoft SQL Database-installatie-informatie.

  Dit is de IaaS-databaseserver, de naam en de verificatie-informatie die u eerder hebt gemaakt.

 24. Klik op Volgende.
 25. Klik op Installeren.
 26. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.
 27. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Als u niet van plan bent om meer knooppunten toe te voegen onder de WEB-load balancer, schakelt u eventuele toepasselijke statuscontroles in.

Om ervoor te zorgen dat de Manager Service die u hebt geïnstalleerd een passieve back-upinstantie is, controleert u of de vRealize Automation-service niet wordt uitgevoerd en stelt u het opstarttype 'Handmatig' in.

Een systeembeheerder kan de verificatiemethode die wordt gebruikt voor toegang tot de SQL-database, wijzigen tijdens runtime (nadat de installatie is voltooid). Zie Windows-service voor toegang tot de IaaS-database configureren.