Als de inrichting mislukt, draait vRealize Automation de opname van alle bronnen in het catalogusitem terug. Wanneer er meerdere onderdelen bij de implementatie zijn betrokken, kunt u dit standaardgedrag met een aangepaste eigenschap overschrijven en informatie ontvangen om de oorzaak van het probleem op te sporen. Deze eigenschappen worden het beste gebruikt wanneer ze op de algemene blueprint worden toegepast.

Tabel 1. Aangepaste eigenschappen voor het analyseren van implementaties

Aangepaste eigenschap

Beschrijving

_debug_deployment

Als de inrichting mislukt, worden alle bronnen die bij het inrichtingsproces zijn gemaakt, standaard teruggedraaid. U kunt dit standaardgedrag overschrijven door de aangepaste eigenschap _debug_deployment in te stellen op true. Als de inrichting mislukt, voorkomt de aangepaste foutopsporingseigenschap dat de bronnen worden teruggedraaid zodat u kunt onderzoeken welke onderdelen het probleem hebben veroorzaakt. Gebruikers hebben geen toegang tot de onderdelen van een mislukt catalogusitem. Daarom kunt u deze aangepaste eigenschap het beste gebruiken tijdens de ontwikkelings- en testfase van nieuwe toepassingsblueprints.

Wanneer u een toepassingsblueprint maakt of bewerkt, kunt u deze aangepaste eigenschap instellen door _debug_deployment toe te voegen aan de pagina Blueprinteigenschappen (via het tabblad Eigenschappen).

Deze eigenschap is voor blueprints met meerdere onderdelen, zoals samengestelde blueprints, en wordt genegeerd voor standalone-blueprints.

_deploymentName

Toont of verbergt het veld met de implementatienaam van een gepubliceerde, samengestelde blueprint op het detailformulier van de inrichtingsaanvraag. Als u de aangepaste eigenschap wilt toevoegen om de naam van de implementatie weer te geven op het detailformulier van de aanvraag, doet u het volgende wanneer u een blueprint maakt of bewerkt: voeg _deploymentName=true toe aan het tabblad Eigenschappen van de pagina Blueprinteigenschappen. De eigenschap is standaard ingesteld op False. Deze instelling onderdrukt de implementatienaam.