U kunt de eigenschappen van XaaS, machines, Software en aangepaste eigenschappen binden aan andere eigenschappen in een toepassingsblueprint.

Uw softwarearchitect kan bijvoorbeeld eigenschapsdefinities wijzigen in de levenscyclusscripts van een WAR-onderdeel. Voor een WAR-onderdeel kan de installatielocatie van het Apache Tomcat-serveronderdeel vereist zijn en dus configureert uw softwarearchitect het WAR-onderdeel zodanig dat de eigenschapswaarde server_home wordt ingesteld op de eigenschapswaarde install_path van de Apache Tomcat-server. Als de architect die de blueprint samenstelt, moet u de eigenschap server_home binden aan de eigenschap install_path voor de Apache Tomcat-server, zodat het Software-onderdeel kan worden ingericht.

U stelt de eigenschapsbindingen in bij het configureren van de onderdelen in een toepassingsblueprint. Op de pagina Blueprint sleept u het onderdeel naar het canvas en klikt u op het tabblad Eigenschappen. Als u een eigenschap wilt binden aan een andere eigenschap in een blueprint, schakelt u het selectievakje Binden in. U kunt onderdeelnaam~eigenschapsnaam invoeren in het tekstvak voor de waarde of u kunt de pijl naar beneden gebruiken om een lijst met beschikbare bindopties te genereren. U gebruikt het tildeteken ~ als scheidingsteken tussen onderdelen en eigenschappen. Als u bijvoorbeeld de eigenschap dp_port wilt binden, kunt u in het MySQL-softwareonderdeel de waarde mysql~db_port typen.

Als u een binding wilt maken met eigenschappen die tijdens het inrichten worden geconfigureerd, zoals het IP-adres van een machine of de hostnaam van een Software-onderdeel, voert u _resource~onderdeelnaam~eigenschapsnaam in. Als u bijvoorbeeld een binding wilt maken met de reserveringsnaam van een machine, kunt u _resource~vSphere_Machine_1~MachineReservationName invoeren.

Raadpleeg de tabel Voorbeelden van stringeigenschapsbindingen voor voorbeelden van een stringeigenschapswaarde bij het binden met verschillende soorten eigenschappen.

Tabel 1. Voorbeelden van stringeigenschapsbindingen

Voorbeeld van eigenschapstype

Eigenschapstype om te binden

Uitkomst van binden (A bindt zich aan B)

String (eigenschap A)

String (eigenschap B="Hi")

A="Hi"

String (eigenschap A)

Inhoud (eigenschap B="http://my.com/content")

A="http://my.com/content"

String (eigenschap A)

Array (eigenschap B=["1","2"])

A="["1","2"]"

String (eigenschap A)

Berekend (eigenschap B="Hallo")

A="Hallo"

Raadpleeg de tabel Voorbeelden van array-eigenschapsbindingen voor voorbeelden van een array-eigenschapswaarde bij het binden met verschillende soorten eigenschappen.

Tabel 2. Voorbeelden van array-eigenschapsbindingen

Voorbeeld van eigenschapstype

Eigenschapstype om te binden

Uitkomst van binden (A bindt zich aan B)

Array (eigenschap A)

String (eigenschap B="Hi")

A="Hi"

Array (eigenschap A)

Inhoud (eigenschap B="http://my.com/content")

A="http://my.com/content"

Array (eigenschap A)

Berekend (eigenschap B="Hallo")

A="Hallo"