Op de pagina Gebruikerskenmerken van Beheer van directory's ziet u de gebruikerskenmerken die worden gesynchroniseerd met uw Active Directory-verbinding.

Wijzigingen die worden gemaakt en opgeslagen op de pagina Gebruikerskenmerken, worden toegevoegd aan de pagina Toegewezen kenmerken in de Directories Management-directory. De kenmerkwijzigingen worden bijgewerkt naar de directory bij de volgende synchronisatie naar Active Directory.

De pagina Gebruikerskenmerken geeft de standaarddirectorykenmerken weer die kunnen worden toegewezen aan Active Directory-kenmerken. U selecteert de kenmerken die vereist zijn en u kunt andere Active Directory-kenmerken toevoegen die u met de directory wilt synchroniseren.

Tabel 1. Active Directory-standaardkenmerken om te synchroniseren met de directory

Naam van directorykenmerk

Standaardtoewijzing aan Active Directory-kenmerk

userPrincipalName

userPrincipalName

distinguishedName

distinguishedName

employeeId

employeeID

domain

canonicalName. Voegt de Fully Qualified Domain Name van het object toe.

disabled (externe gebruiker uitgeschakeld)

userAccountControl. Gemarkeerd met UF_Account_Disable

Wanneer een account is uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet aanmelden om toegang te krijgen tot hun toepassingen en bronnen. De bronnen waarvoor gebruikers rechten hadden, worden niet uit het account verwijderd, zodat wanneer de markering van het account wordt verwijderd, gebruikers zich kunnen aanmelden en toegang krijgen tot hun bronnen waarvoor rechten zijn verleend

phone

telephoneNumber

lastName

sn

firstName

givenName

email

mail

userName

sAMAccountName.

De pagina Gebruikerskenmerken geeft de standaarddirectorykenmerken weer die kunnen worden toegewezen aan Active Directory-kenmerken. U selecteert de kenmerken die vereist zijn en u kunt andere Active Directory-kenmerken toevoegen die u met de directory wilt synchroniseren.

Tabel 2. Active Directory-standaardkenmerken om te synchroniseren met de directory

Naam van directorykenmerk

Standaardtoewijzing aan Active Directory-kenmerk

userPrincipalName

userPrincipalName

distinguishedName

distinguishedName

employeeId

employeeID

domain

canonicalName. Voegt de Fully Qualified Domain Name van het object toe.

disabled (externe gebruiker uitgeschakeld)

userAccountControl. Gemarkeerd met UF_Account_Disable

Wanneer een account is uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet aanmelden om toegang te krijgen tot hun toepassingen en bronnen. De bronnen waarvoor gebruikers rechten hadden, worden niet uit het account verwijderd, zodat wanneer de markering van het account wordt verwijderd, gebruikers zich kunnen aanmelden en toegang krijgen tot hun bronnen waarvoor rechten zijn verleend

phone

telephoneNumber

lastName

sn

firstName

givenName

email

mail

userName

sAMAccountName.