U kunt activiteiten in vRealize Automation Designer gebruiken om werkstromen voor vRealize Orchestrator synchroon of asynchroon aan te roepen.

Een vRealize Orchestrator-endpoint wordt op een van de volgende manieren opgegeven:

  • VirtualMachineId is de naam van de variabele voor de virtual machine-id. Er wordt een virtual machine met deze id geselecteerd en de verkregen waarde uit de aangepaste eigenschap VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName van de virtual machine wordt gebruikt als vRealize Orchestrator-endpointnaam.

  • GetVcoEndpointByManagementEndpoint retourneert de waarde van een aangepaste eigenschap voor een opgegeven ManagementEndpoint-object. Als CustomPropertyName niet is opgegeven, wordt de waarde van de eigenschap VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName gebruikt.

  • GetVcoEndpointByHost retourneert de waarde van een aangepaste eigenschap voor een opgegeven host. Als CustomPropertyName niet is opgegeven, wordt de waarde van de eigenschap VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName gebruikt.

Synchrone uitvoering

De activiteit InvokeVcoWorkflow roept een vRealize Orchestrator-werkstroom aan en blokkeert de verdere uitvoering van de bovenliggende IaaS-werkstroom totdat de vRealize Orchestrator-werkstroom is voltooid. De activiteit retourneert de uitvoerparameters voor de vRealize Orchestrator-werkstroom.

Bovendien ondersteunt de synchrone uitvoering de volgende eigenschap:

  • WorkflowTimeout is een time-outwaarde in seconden. Als de vRealize Orchestrator-werkstroom niet binnen de opgegeven tijd is voltooid, wordt een uitzondering gegenereerd en wordt de werkstroom niet geblokkeerd tot een respons is ontvangen. Als u hier geen waarde of nul opgeeft, wordt de time-out niet geactiveerd. In die periode wordt de werkstroomstatus elke 10 seconden gecontroleerd, tenzij polling-tijd voor het endpoint wordt aangepast met een waarde voor de aangepaste eigenschap VMware.VCenterOrchestrator.PollingInterval.

Asynchrone uitvoering:

De activiteit InvokeVcoWorkflowAsync is een 'fire and forget' activiteit die een vRealize Orchestrator-werkstroom aanroept en doorgaat met de uitvoering van de activiteiten in de IaaS-werkstroom zonder te wachten totdat de vRealize Orchestrator-werkstroom is voltooid.

De activiteit retourneert een uniek token voor uitvoering van de werkstroom dat kan worden gebruikt om de werkstroom te volgen of een fout als de aanroep van REST API naar de vRealize Orchestrator-server mislukt (als de server bijvoorbeeld niet kan worden bereikt).

Er zijn twee aanvullende activiteiten beschikbaar voor deze activiteit:

  • GetVcoWorkflowExecutionStatus stelt u in staat naar de status van de vRealize Orchestrator-werkstroom te vragen.

  • WaitForVcoWorkflowCompletion stelt u in staat om verdere uitvoering van de IaaS-werkstroom te blokkeren totdat de vRealize Orchestrator-werkstroom is voltooid of totdat er een time-out is opgetreden. U kunt deze activiteit gebruiken om de resultaten op te halen van een vRealize Orchestrator-werkstroom die asynchroon wordt uitgevoerd.