Voegt de opgegeven koppeling toe aan de verzameling objecten die wordt bijgehouden door de DataServiceContext.

Tabel 1. Invoerparameters AddLink-activiteit

Argument

Type

Beschrijving

DataServiceContext

RepositoryServiceContext

De DataServiceContext waaraan de koppeling wordt toegevoegd.

Source

Object

Het bronobject voor de nieuwe koppeling.

SourceProperty

String

De naam van de navigatie-eigenschap van het bronobject dat het gerelateerde object teruggeeft.

Target

Object

Het object dat door de nieuwe koppeling wordt gerelateerd aan het bronobject.