Gebeurtenisonderwerpen geven een beschrijving van het type gebeurtenisbericht dat services naar de gebeurtenisbrokerservice versturen. U kunt een werkstroomabonnement configureren op basis van het gebeurtenisonderwerp dat u selecteert.

Tabel 1. Gebeurtenisonderwerpen

Naam van gebeurtenisonderwerp

Beschrijving

Service

Goedkeuring achteraf

De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring achteraf.

approval-service

Goedkeuring vooraf

De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring vooraf.

approval-service

Standaardgebeurtenis voor gebeurtenislogboek

Er wordt een standaardvermelding aan het gebeurtenislogboek toegevoegd.

Deze logboekvermelding wordt niet doorgestuurd naar de abonnees.

eventlog-service

Configuratie van blueprint

Er wordt een blueprint gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

composition-service

Voltooiingsgebeurtenis voor terugwinning van bron

De lease van een bron is verlopen en de bronnen worden teruggewonnen.

management-service

Configuratie van bedrijfsgroep

Er wordt een bedrijfsgroep gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

identity

Configuratie van Orchestration-server (XaaS)

Er wordt een vRealize Orchestrator-serverconfiguratie gemaakt, bijgewerkt, verwijderd, of aangepast ten behoeve van een andere standaardinstantie.

advanced-designer-service

Machinelevenscyclus

Er wordt een standaardactie van IaaS uitgevoerd op een ingerichte machine.

iaas-service

Inrichten van machines

Er wordt een IaaS-machine ingericht.

iaas-service