Stelt de status van het opgegeven object in de DataServiceContext in op 'te verwijderen'.

Tabel 1. Invoerparameters DeleteObject-activiteit

Argument

Type

Beschrijving

DataServiceContext

RepositoryServiceContext

De DataServiceContext waaruit de bron wordt verwijderd.

Instance

Object

De gevolgde entiteit die de status 'verwijderd' krijgt.