Hierdoor wordt een SSH-opdracht uitgevoerd.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit InvokeSshCommand

Argument

Type

Beschrijving

CommandText

String

Opdracht die wordt uitgevoerd.

Host

String

Naam van de server waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Username

String

Gebruikersnaam die wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.

Password

String

Wachtwoord dat wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.

Timeout

TimeSpan

(Optioneel) Periode waarna een time-out optreedt in de uitvoering van de opdracht. De standaardwaarde is 30 minuten.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit InvokeSshCommand

Argument

Type

Beschrijving

EnvironmentVariables

Dictionary<string, string>

Uitvoer van de opdracht, indien aanwezig. Veroorzaakt een uitzondering als er een fout optreedt.