Hierdoor wordt uitgestelde inhoud geladen voor een opgegeven eigenschap van de gegevensservice.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LoadProperty

Argument

Type

Beschrijving

DataServiceContext

RepositoryServiceContext

De DataServiceContext waarvan de eigenschap wordt geladen.

Instance

Object

De entiteit met eigenschap die wordt geladen.

InstanceProperty

String

De naam van de eigenschap van de opgegeven entiteit die wordt geladen.