Hierdoor wordt een SSH-script uitgevoerd dat is opgeslagen in Model Manager onder de opgegeven naam.

Voordat u de activiteit ExecuteSshScript gebruikt, moet u eerst het script laden dat u wilt uitvoeren in Model Manager met de opdracht CloudUtil File-Import.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit ExecuteSshScript

Argument

Type

Beschrijving

ScriptName

String

Naam in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren.

Host

String

Naam van de server waarop het script wordt uitgevoerd.

Username

String

Gebruikersnaam die wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.

Password

String

Wachtwoord dat wordt gebruikt bij het maken van verbinding met de host.

ScriptVersion

Object

(Optioneel) Versienummer in Model Manager van het script dat u wilt uitvoeren. De standaardwaarde is 0.0.

Timeout

TimeSpan

(Optioneel) Periode waarna een time-out optreedt in de uitvoering van het script. De standaardwaarde is 30 minuten.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit ExecuteSshScript

Argument

Type

Beschrijving

EnvironmentVariables

Dictionary<string, string>

Resultaat van de uitvoering van het script, indien aanwezig.