U kunt vRealize Automation Designer gebruiken voor het bewerken en bijwerken van aanpasbare werkstromen in de Model Manager.

Voorwaarden

Start de vRealize Automation Designer.

Procedure

 1. Klik op Laden.
 2. Selecteer de werkstroom die u wilt aanpassen.

  Optie

  Beschrijving

  WFMachineMenuN

  Aaanpasbare menubewerkingswerkstroom

  WFStubBuildingMachine

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status BuildingMachine (machine bouwen) krijgt

  WFStubMachineDisposing

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status Disposing (verwijdering) krijgt

  WFStubMachineExpired

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status Expired (vervallen) krijgt

  WFStubMachineProvisioned

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status MachineProvisioned (machine ingericht) krijgt

  WFStubMachineRegistered

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status RegisterMachine (machine registreren) krijgt

  WFStubUnprovisionMachine

  Aanpasbare werkstroom voor statuswijziging die wordt uitgevoerd voordat een machine de status UnprovisionMachine (machine niet meer inrichten) krijgt

 3. Klik op OK.

  De werkstroom wordt weergegeven in het Designer-venster.

 4. Wijzig de werkstroom door activiteiten uit de Werkset naar het Designer-venster te slepen en hun argumenten te configureren.
 5. Als u de werkstroom hebt bewerkt, klikt u op Verzenden om deze te updaten in de Model Manager.

  De werkstroom wordt opgeslagen en zal wanneer u een werkstroom laadt, als een herziene versie in de lijst worden weergegeven. U kunt oudere versies van de werkstroom te allen tijde weer opvragen. Zie Een eerdere revisie van een werkstroom terugzetten.