U moet Schijf 1 van de vRealize Automation-versie vanaf waar u de upgrade uitvoert opnieuw configureren voordat u met de upgrade begint.

Over deze taak

Voer deze procedure eerst uit voor elk gerepliceerd toepassingsknooppunt en vervolgens voor het masterknooppunt.

Opmerking:

Als u deze procedure uitvoert, verschijnen mogelijk de volgende waarschuwingsberichten:

 • WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16:
  Device or resource busy. The kernel still uses the old table. The
  new table will be used at the next reboot or after you run
  partprobe(8) or kpartx(8) Syncing disks.
  
 • Error: Partition(s) 1 on /dev/sda have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes. 

Negeer dit bericht: start het systeem nu opnieuw op voordat u verdere wijzigingen aanbrengt. Als u het systeem opnieuw start vóór stap 10, wordt het upgradeproces niet goed uitgevoerd.

Procedure

 1. Schakel het systeem in en voer een SSH-aanmelding bij de vRealize Automation-toepassing uit.
 2. Stop alle vRealize Automation-services.
  1. service vcac-server stoppen
  2. service vco-server stoppen
  3. service vpostgres stoppen
 3. Ontkoppel de swap-partitie:

  swapoff -a

 4. Verwijder de bestaande partities van Schijf 1 en maak een rootpartitie van 44 GB en een swap-partitie van 6 GB:

  (echo d; echo 2; echo d; echo 1; echo n; echo p; echo ; echo ; echo '+44G'; echo n; echo p; echo ; echo ; echo ; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda

 5. Wijzig het type swap-partitie:

  (echo t; echo 2; echo 82; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda

 6. Stel de bootable-flag voor Schijf 1 in:

  (echo a; echo 1; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda

 7. Registreer de wijzigingen in de partities met de Linux-kernel.

  partprobe

  Opmerking:

  Mogelijk ziet u een bericht waarin u wordt gevraagd het systeem opnieuw te starten voordat u verdere wijzigingen uitvoert. Negeer dit bericht. Het upgradeproces mislukt als u het systeem opnieuw start voorafgaand aan stap 10.

 8. Formatteer de nieuwe swap-partitie:

  mkswap /dev/sda2

 9. Koppel de swap-partitie:

  swapon -a

 10. Start de vRealize Automation-toepassing opnieuw op.
 11. Als de toepassing opnieuw is gestart, wijzigt u de grootte van partitietabel Schijf 1.

  resize2fs /dev/sda1

 12. Voer df -h uit om te controleren of de schijfuitbreiding is gelukt en de beschikbare schijfruimte op /dev/sda1 groter is dan 3 GB.
 13. Herhaal stap 1 t/m 11 voor alle overige vRealize Automation-toepassingen.
 14. Sluit alle replicaknooppunten van de vRealize Automation-toepassing af.

Volgende stappen

De update voor de vRealize Automation-toepassing installeren