Na het upgraden van het masterknooppunt van de vRealize Automation-toepassing, kunt u de externe PostgreSQL-database configureren voor het samenvoegen hiervan met een ingesloten PostgreSQL-masterknooppunt.

Over deze taak

Dit is de laatste taak van het upgradeproces. U kunt deze taak op elk gewenst moment uitvoeren nadat de upgrade is voltooid.

Als deze niet van toepassing is op uw implementatieomgeving, hoeft u deze niet uit te voeren.

Voorwaarden

Controleer of voor het masterknooppunt van vRealize Automation-toepassing een upgrade is uitgevoerd.

Procedure

 1. Selecteer uw master vRealize Automation-toepassing zoals beschreven in het Knowledge Base-artikel op http://kb.vmware.com/kb/2105809.
 2. Gebruik SSH om u aan te melden bij de primaire virtuele toepassing.
 3. Navigeer naar het bestand /etc/vcac/server.xml en breng de volgende wijzigingen aan zodat de PostgreSQL-databaseverbinding verwijst naar het externe IP-adres van het PostgreSQL-masterknooppunt. Wijzig het URL-kenmerk url=jdbc:postgresql://EXT_DB_FQDN:EXT_DB_PORT/EXT_DB_NAME?sslmode=require in url=jdbc:postgresql://EXT_DB_IP:EXT_DB_PORT/EXT_DB_NAME.
  • EXT_DB_FDN is de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de externe vRealize Automation-database.

  • EXT_DB_PORT is het poortnummer van de externe database.

  • EXT_DB_IP is het IP-adres van het masterknooppunt van de externe vRealize Automation-database.

  • EXT_DB_NAME is de naam van de externe vRealize Automation-database.

  Zorg dat ?sslmode=require wordt verwijderd.

 4. Open een opdrachtregelprompt en voer de volgende opdracht uit om de vPostgreSQL-servicestatus te controleren.

  service vpostgres status

  Voer de opdracht service vpostgres start uit als de service is stopgezet.

 5. Voer de samenvoegopdracht uit.

  vcac-vami db-merge-external

 6. Voer de volgende opdrachten opeenvolgend uit om de ingesloten PostgreSQL op beide knooppunten te activeren.

  chkconfig vpostgres on

  service vpostgres start

 7. Start de primaire virtuele toepassing opnieuw.
 8. Wacht totdat de primaire virtuele toepassing is gestart.
 9. Controleer of alle services worden uitgevoerd, met deze uitzondering: de laatste IaaS-service moet worden weergegeven als REGISTERED (geregistreerd).