Deze UpgradehandleidingvRealize Automation wordt bij elke nieuwe release van het product of indien nodig bijgewerkt.

Deze tabel bevat de updategeschiedenis van de UpgradehandleidingvRealize Automation.

Revisie

Beschrijving

NL-001900-06

NL-001900-05

Bijgewerkte onderwerpen met oplossingen over gemelde problemen.

NL-001900-04

Upgrade van 6.2.x naar 7.0.1

NL-001900-03

Uitleg bij en aanvullingen op eerdere wijzigingen.

NL-001900-02

NL-001900-01

NL-001900-00

Oorspronkelijke versie.