IaaS-beheerders en materiaalbeheerders configureren IaaS-bronnen om de bestaande infrastructuur met vRealize Automation te integreren en infrastructurele bronnen toe te wijzen aan vRealize Automation-bedrijfsgroepen.

De checklist voor het configureren van IaaS-bronnen biedt een algemeen overzicht van de vereiste stappen voor de IaaS-bronconfiguratie. Werkstroom voor configuratie van IaaS-bronnen

Tabel 1. Checklist voor het configureren van IaaS-bronnen

Taak

vRealize Automation Rol

Details

Selectievakje Verificatiegegevens op beheerderniveau opslaan voor de infrastructuur.

IaaS-beheerder

Verificatiegegevens opslaan.

U hoeft geen verificatiegegevens op te geven als u een van de volgende platformen integreert:

  • Xen-pool op een XenServer

  • XenServer

  • vSphere, en de systeembeheerder het gebruik van ge├»ntegreerde verificatiegegevens heeft geconfigureerd voor de proxyagent

Selectievakje Endpoints voor de infrastructuur maken om bronnen onder vRealize Automation-beheer te brengen.

IaaS-beheerder

Een endpointscenario kiezen.

Selectievakje Een materiaalgroep maken waarin infrastructuurbronnen groepsgewijs worden geordend en een of meer beheerders van die bronnen aanwijzen als vRealize Automation-materiaalbeheerders.

IaaS-beheerder

Een materiaalgroep maken.

Selectievakje Machinevoorvoegsels configureren voor de namen van machines die worden ingericht met behulp van vRealize Automation.

Materiaalbeheerder

Machinevoorvoegsels configureren.

Selectievakje (Optioneel) Netwerkprofielen maken om netwerkinstellingen voor ingerichte machines te configureren.

Materiaalbeheerder

Een netwerkprofiel maken.

Selectievakje Infrastructurele bronnen toewijzen aan bedrijfsgroepen door reserveringen en optioneel profielen voor reserveringen en opslagreserveringen te maken.

  • IaaS-beheerder indien ook geconfigureerd als materiaalbeheerder

  • Materiaalbeheerder

Reserveringen en reserveringsbeleid configureren.