Voer de volgende opdrachten uit om te zorgen dat geïmplementeerde virtual machines bij softwareservices worden geregistreerd.

Voorwaarden

U moet beschikken over beheerdersrechten op de hostmachine van de virtual appliances.

Procedure

Open een nieuwe opdrachtprompt op de hostmachine van de virtual appliance en voer de volgende opdrachten uit.

openssl pkcs12 -export -name rabbitmq_ca -in /etc/rabbitmq/certs/ca/cacert.pem -inkey /etc/rabbitmq/certs/ca/private/cakey.pem -out /tmp/rabbitmq_keystore.p12 -password pass:password keytool -importkeystore -destkeystore /etc/vcac/vcac.keystore -deststorepass password -srckeystore /tmp/rabbitmq_keystore.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcstorepass password -alias rabbitmq_ca grep -q certificate.store.ssl.rabbit.ca.alias=rabbitmq_ca /etc/vcac/security.properties || echo 'certificate.store.ssl.rabbit.ca.alias=rabbitmq_ca' >> /etc/vcac/security.properties