U kunt de grootte van de primaire vRealize Automation-toepassing-schijf uitbreiden wanneer er volgens sitebeleid extra software op de primaire schijf moet worden geïnstalleerd.

Over deze taak

Mogelijk wordt ruimte gebruikt door extra software die op de primaire schijf wordt geïnstalleerd en zijn er niet voldoende bronnen over voor vRealize Automation-bewerkingen zoals upgrades.

Voorwaarden

Voor deze procedure hebt u een extra virtual machine van Linux nodig, een andere dan die van het vRealize Automation-toepassing.

Voorzichtig:

Ga zeer zorgvuldig te werk. Mogelijk treedt er gegevensverlies op als gevolg van uw wijzigingen, wanneer u fouten maakt tijdens het invoeren van opdrachten om de schijf opnieuw te configureren.

Procedure

 1. Gebruik de vSphere-client om de virtual machine van vRealize Automation-toepassing af te sluiten.
 2. Zodra de virtual machine volledig is afgesloten, navigeert u naar de hardware-eigenschappen van die virtual machine.
 3. Selecteer de schijf die u wilt uitbreiden en noteer de naam en locatie van de Disk File VMDK voor later gebruik. U kunt deze gegevens bijvoorbeeld als tijdelijke tekst kopiëren in Kladblok.
 4. Bij Schijfinrichting verhoogt u de Ingerichte grootte. Verhoog de grootte bijvoorbeeld van 15 naar 50 GB.
 5. Zoek uw extra virtual machine van Linux en navigeer naar de hardware-eigenschappen van deze virtual machine.
 6. Voeg de schijf toe die u eerder hebt uitgebreid, de schijf van de vRealize Automation-toepassing.

  Gebruik de opgeslagen VMDK-naam en -locatie om naar datastores te bladeren en de schijf te zoeken.

 7. Nadat u de schijf hebt toegevoegd, maakt u een momentopname van de extra virtual machine van Linux, voor het geval u de schijf moet herstellen na een fout tijdens het opnieuw configureren.
 8. Meld u aan bij de extra Linux-host als hoofdgebruiker.
 9. Zoek de toegevoegde schijf door een van de volgende opdrachtparen in te voeren. Probeer host0, host1 of host2 tot u de schijf hebt gevonden.
  echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
  dmesg | tail
   
  echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
  dmesg | tail
   
  echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
  dmesg | tail

  De schijf wordt weergegeven wanneer de uitvoer die u ziet op het volgende voorbeeld lijkt:

  sd 0:0:4:0: [sdx] Attached SCSI disk

  Belangrijk:

  Voor alle opdrachten in deze procedure moet u de schijf-id's noteren en vervangen door de sdx-voorbeelden.

 10. Voer de volgende opdracht in om schijfpartitiebeheer te openen. Vervang uw schijf door het sdx-voorbeeld.

  fdisk /dev/sdx

 11. Voer p in om de partitietabel weer te geven.

  Er moeten twee partities zijn: de primaire opstartbare partitie en de wisselpartitie.

 12. Kopieer en plak de uitvoer van de partitietabel als tijdelijke tekst in een toepassing zoals Kladblok om deze voor later gebruik op te slaan.
 13. Voer twee keer de opdracht d uit om partitienummers 1 en 2 te verwijderen. Partities 1 en 2 zijn respectievelijk de primaire en de wisselpartitie.
 14. Voer n en p in om de nieuwe primaire partitie te maken.
 15. Als partitienummer voert u 1 in.
 16. Accepteer de standaardinstellingen voor de eerste sector.

  De eerste sector moet 2048 zijn, of het primaire startnummer in de partitietabel die u eerder hebt opgeslagen.

 17. Noteer de blokgrootte van de oude wisselpartitie, partitienummer 2, te vinden in de partitietabel die u eerder hebt opgeslagen. Trek die blokgrootte af van het voorgestelde laatste standaardsectornummer dat bij de opdrachtprompt wordt weergegeven en noteer het verschil.
 18. Voer voor de daadwerkelijke laatste sectorwaarde het verschil in dat u bij de vorige stap hebt berekend.
  Opmerking:

  U moet de voorgestelde laatste standaardsectorwaarde niet accepteren; anders gebruikt de primaire partitie de gehele schijf en blijft er niets over voor de wisselruimte.

 19. Voer a en 1 in om de nieuwe primaire partitie opstartbaar te maken.
 20. Voer n en p in om de nieuwe wisselpartitie te maken.
 21. Als partitienummer voert u 2 in.
 22. Accepteer de standaardinstellingen voor de eerste en laatste sector.
 23. Voer de opdracht t twee keer uit om hexcode-id's toe te wijzen aan partitienummers 1 en 2, zodat ze overeenkomen met de id's in de partitietabel die u eerder hebt opgeslagen.
 24. Voer p in om de voltooide partities weer te geven.
 25. Verifieer de sectoren, opstartinstellingen en id's en voer w in om naar de schijf te schrijven. Keer daarna terug naar de rootopdrachtprompt.
 26. Voer de volgende opdracht in om de wisselpartitie te formatteren. Vervang uw wisselpartitie door het sdx2-voorbeeld.

  mkswap /dev/sdx2

 27. Voer de volgende opdracht in om de primaire partitie te wissen. Vervang uw primaire partitie door het sdx1-voorbeeld.

  e2fsck -f /dev/sdx1

 28. Voer de volgende opdracht in om de grootte van de primaire partitie te wijzigen. Vervang uw primaire partitie door het sdx1-voorbeeld.

  resize2fs -f /dev/sdx1

 29. Voer een paar keer de opdracht sync in om gecachte schrijfbewerkingen naar de schijf te synchroniseren.
 30. Sluit de rootconsolesessie op de extra virtual machine van Linux af.
 31. In vSphere navigeert u naar de hardware-eigenschappen van de extra Linux-host en verwijdert u de schijf die u net hebt geconfigureerd.

  Verwijder de schijf niet permanent, maar haal deze weg uit de extra virtual machine van Linux.

 32. Gebruik de vSphere-client om de oorspronkelijke virtual machine van vRealize Automation-toepassing in te schakelen. De opnieuw geconfigureerde schijf moet nog steeds deel uitmaken van de toepassing.
 33. Controleer of de wisselruimte beschikbaar is door u aan te melden op de vRealize Automation-toepassing-console als root en voer de volgende opdracht in:

  swapon -s