U moet verificatiegegevens op beheerdersniveau opslaan voor uw omgeving zodat vRealize Automation met endpoints kan communiceren. Omdat u dezelfde verificatiegegevens kunt gebruiken voor meerdere endpoints, worden ze los van de endpoints beheerd en toegewezen bij het maken of bewerken van endpoints.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Referentiegegevens.
 2. Klik op Nieuwe verificatiegegevens.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Voer in het tekstvak Gebruikersnaam een gebruikersnaam in.

  Platform

  Notatie en details

  vSphere

  domain\username

  Geef de verificatiegegevens op waarmee toestemming wordt verkregen om aangepaste kenmerken te wijzigen.

  vCloud Air

  username zoals opgegeven in de endpointgebruikersinterface

  Geef de verificatiegegevens op van een organisatiebeheerder die het recht geven om verbinding te maken via VMware Remote Console.

  vCloud Director

  username zoals opgegeven in de endpointgebruikersinterface

  Geef de verificatiegegevens op die het recht geven om verbinding te maken via VMware Remote Console.

  • Geef de verificatiegegevens van een systeembeheerder op om alle organisaties met één endpoint te beheren.

  • Als u elk virtual datacenter (vDC) van een organisatie met een afzonderlijk endpoint wilt beheren, maakt u voor elk vDC afzonderlijke verificatiegegevens voor organisatiebeheer.

  Maak niet één enkel systeem-endpoint en afzonderlijke organisatie-endpoints voor dezelfde vCloud Director-instantie.

  vRealize Orchestrator

  username@domain

  Geef verificatiegegevens voor al uw vRealize Orchestrator-instanties op die uitvoeringsrechten geven voor alle werkstromen die u wilt aanroepen vanuit vRealize Automation.

  vCloud Networking and Security (alleen vSphere)

  domain\username

  NSX (alleen vSphere)

  username

  Amazon AWS

  Voer de id van uw toegangssleutel in. Zie de documentatie van Amazon AWS als u wilt weten hoe u een toegangssleutel-id en geheime toegangssleutel verkrijgt.

  Cisco UCS Manager

  username

  Dell iDRAC

  username

  HP iLO

  username

  Hyper-V (SCVMM)

  domain\username

  KVM (RHEV)

  username@domain

  NetApp ONTAP

  username

  Red Hat OpenStack

  username

  Geef de verificatiegegevens op van een afzonderlijke gebruiker die als beheerder van al uw Red Hat OpenStack-tenants fungeert of maak afzonderlijke verificatiegegevens voor elke tenant.

 6. Voer het wachtwoord in de tekstvakken Wachtwoord in.

  Platform

  Notatie

  Amazon AWS

  Voer uw geheime toegangssleutel in. Zie de documentatie van Amazon AWS als u wilt weten hoe u een toegangssleutel-id en geheime toegangssleutel verkrijgt.

  Alle overige

  Voer het wachtwoord voor de opgegeven gebruikersnaam in.

 7. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).

Volgende stappen

Uw verificatiegegevens zijn opgeslagen en u bent nu klaar om een endpoint te maken. Zie Een endpointscenario kiezen.