U kunt statische IP-adressen uit een vooraf gedefinieerd bereik toewijzen aan virtual machines die worden ingericht door te klonen of door gebruik te maken van Linux Kickstart/autoYaST of machines in de cloud opnemen die zijn ingericht in OpenStack met behulp van Kickstart.

Standaard wordt in vRealize Automation DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan ingerichte machines.

Een beheerder kan netwerkprofielen maken om een reeks statische IP-adressen te definiëren die u kunt toewijzen aan machines. U kunt deze netwerkprofielen vervolgens toewijzen aan specifieke netwerkpaden in een reservering. Elke cloudmachine of virtual machine die is ingericht door middel van klonen of met behulp van Kickstart/autoYaST en die is gekoppeld aan een netwerkpad met een bijbehorend netwerkprofiel, is ingericht met een toegewezen statisch IP-adres. Voor inrichting met een statische IP-adrestoewijzing moet u een aanpassingsspecificatie gebruiken.

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een vSphere-machineonderdeel in een blueprint door een bestaand netwerkonderdeel NAT op aanvraag of een geleid netwerkonderdeel op aanvraag aan het ontwerpcanvas toe te voegen en vervolgens een netwerkprofiel te selecteren waarmee het vSphere-machineonderdeel moet worden verbonden. U kunt ook netwerkprofielen toewijzen aan blueprints door gebruik te maken van de aangepaste eigenschap VirtualMachine.NetworkN.ProfileName, waar N de netwerk-id is.

Als een netwerkprofiel wordt opgegeven in de blueprint (met behulp van de aangepaste eigenschap VirtualMAchine.NetworkN.ProfileName) en door een reservering die wordt gebruikt door de blueprint, krijgt het netwerkprofiel dat is opgegeven in de blueprint voorrang. Als de aangepaste eigenschap echter niet in de blueprint wordt gebruikt en u een netwerkprofiel selecteert voor een machine-NIC, maakt vRealize Automation gebruik van het netwerkpad van een reservering voor de machine-NIC waarvoor het netwerkprofiel is opgegeven.

Wanneer u een machine met een statisch IP-adres vernietigt, kan dat IP-adres weer gebruikt worden door andere machines. Ongebruikte adressen zijn mogelijk niet direct beschikbaar wanneer de oorspronkelijke machines worden vernietigd, omdat het proces om IP-adressen terug te winnen elke dertig minuten wordt uitgevoerd. Als er geen IP-adressen beschikbaar zijn in het netwerkprofiel, kunnen machines niet worden ingericht met toewijzing van statische IP-adressen voor het bijbehorende netwerkpad.