Als tenantbeheerder wilt u een momentopname maken van elke virtual machine, nadat deze is gemaakt. U configureert een werkstroomabonnement op basis van het onderwerp inrichtingsgebeurtenis en publiceert dit om het te activeren.

Over deze taak

U configureert het werkstroomabonnement zodanig dat u een werkstroom om een momentopname te maken kunt uitvoeren op het moment dat een virtual machine is gemaakt en het gedetecteerde gebeurtenisbericht is geactiveerd.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Gebeurtenissen > Abonnementen
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Selecteer Inrichten van machines.
 4. Klik op Volgende.
 5. Configureer in het tabblad Voorwaarden de voorwaarden die als trigger dienen.
  1. Selecteer Uitvoeren op basis van voorwaarden.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Component de optie Alle volgende.
  3. Configureer de volgende voorwaarden:

   Eigenschap

   Operator

   Waarde

   Gegevens > Machine > Machinetype

   Is gelijk aan

   Constante > Virtual machine

   Gegevens > Levenscyclusstatus > Naam van levenscyclusstatus

   Is gelijk aan

   Constante > VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated

   Gegevens > Levenscyclusstatus > Fase van status

   Is gelijk aan

   Constante > POST

  4. Klik op Volgende.
 6. Blader in het tabblad Werkstroom door de Orchestrator-structuur en selecteer de werkstroom Automatisering van momentopname na inrichting.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer in het tabblad Details een Naam en Beschrijving in.

  Voer in dit scenario Momentopname van virtual machine na inrichting als naam in en Een momentopname maken wanneer de nieuwe virtual machine is ingericht en geactiveerd als de beschrijving.

 9. Klik op Voltooien.
 10. Selecteer de rij Momentopname van virtual machine na inrichting en klik op Publiceren.

Resultaten

Het werkstroomabonnement is geactiveerd en vormt de trigger voor de momentopnamewerkstroom wanneer een gebeurtenisbericht aangeeft dat een aangevraagde virtual machine is ingericht en geactiveerd.

Volgende stappen

Vraag een virtual machine aan in de servicecatalogus om het werkstroomabonnement te testen. Controleer of er een momentopname is gemaakt, nadat de aanvraag heeft aangegeven dat de inrichting is geslaagd.