De levenscyclusstatussen van de VMPS-masterwerkstroom verwijzen naar de levenscyclus van IaaS-virtual machines, van aanvraag tot vernietiging. U kunt de statussen en gebeurtenissen voor de VMPS-masterwerkstroom gebruiken om triggerende voorwaarden te maken op basis van statusgebeurtenissen en -namen voor levenscycli.

Elke virtual machine doorloopt vier hoofdfasen.

 • Aanvragen. Omvat goedkeuringen.

 • Inrichten. Omvat inrichtingstypen, zoals maken, klonen, kickstart of WIM.

 • Beheren. Omvat acties, zoals inschakelen, uitschakelen of momentopname maken.

 • Vernietigen. Omvat het deactiveren, niet meer inrichten en verwijderen van de machine.

Deze hoofdfasen worden opgenomen in de masterwerkstroom. U kunt de statussen van de VMPSMasterWorkflow32 gebruiken om voorwaarden te maken voor de volgende gebeurtenisonderwerpen:

 • Levenscyclus van machines

 • Inrichten van machines

De VMPS-masterwerkstroom stuurt de algemene gebeurtenisstatussen als berichten door naar de gebeurtenisbroker. Algemene gebeurtenissen kunnen te allen tijde worden getriggerd.

Tabel 1. Algemene gebeurtenissen

Status (onderwerp)

Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)

Global

 • onBuildFailure [BuildFailure] (Provision)

 • OnBuildSuccess [BuildSuccess] (Provision)

 • OnFinalizeMachine [Destroy] (Provision)

 • OnForceUnregisterEvent [ForceUnregister] (Provision)

 • ReconfigureVM.Pending [ReconfigureVM.Pending] (Active)

 • ReconfigureVM.ExecutionUpdated [ReconfigureVM.ExecutionUpdated] (Active)

 • ReconfigureVM.RetryRequestMade [ReconfigureVM.RetryRequestMade] (Active)

 • ReconfigureVM.Failed [ReconfigureVM.Failed] (Active)

 • ReconfigureVM.Successful [ReconfigureVM.Successful] (Active)

 • ReconfigureVM.Complete [ReconfigureVM.Complete] (Active)

 • ReconfigureVM.Canceled [ReconfigureVM.Canceled] (Active)

De actieve algemene status is een actie die u kunt uitvoeren voor de ingerichte machines.

Tabel 2. Actieve gebeurtenissen

Status

Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)

Active

 • OnExpireLease [Expire] (Active)

 • OnForceExpire [ForceExpire] (Active)

 • onReprovision [Reprovision] (Active)

 • onResetBuildSuccess [ResetBuildSuccess] (Active)

In de masterwerkstroom treden inrichtingswerkstromen op tijdens de levenscyclus van de machine-inrichting. Actieve gebeurtenissen zijn acties die u kunt uitvoeren voor de ingerichte machines. Zie Voorbeeld van een VMPS-masterwerkstroom voor een voorbeeld van de masterwerkstroom.

Elk machinetype heeft zijn eigen inrichtingswerkstroom. Voor informatie over afzonderlijke machinetypen gaat u naar Levenscyclusstatus inrichting op machinetype.

Tabel 3. VMPSMasterWorkflow32-statussen en -gebeurtenissen

Status (onderwerp)

Gebeurtenissen [triggerende tekenreeks] (onderwerp)

BuildingMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

DeactivateMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

Disposing

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnDisposeComplete(Provision)

 • OnDisposeTimeout(Provision)

 • OnUnregisterMachine [Unregister] (Provision)

Expired

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnActiveExpiredMachine [ActivateExpiredMachine] (Active)

 • TurnOffFromExpired [TurnOffExpiredMachine] (Active)

InstallTools

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • InstallToolsComplete(Active)

 • TimeoutInstallTools(Active)

Leased

 • OnChangeLease [Change Lease] (Active)

 • OnUpdateDescription [UpdateDescription] (Active)

 • OnUpdateOwner [UpdateOwner] (Active)

MachineActivated

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnCatalogRegistrationComplete [CatalogRegistrationComplete] (Provision)

MachineProvisioned

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

Off

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnForceOn [ForceOn] (Active)

 • OnResetOff [Turn Off] (Active)

 • OnTurnOn [Turn On] (Active)

On

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnForceOff [ForceOff] (Active)

 • onInstallTools [InstallTools] (Active)

 • OnReboot [Reboot] (Active)

 • OnReset [Reset] (Active)

 • OnResetOn [Turn On] (Active)

 • OnShutdown [Shutdown] (Active)

 • OnSuspend [Suspend] (Active)

 • OnTurnOff [Turn Off] (Active)

Rebooting

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnRebootComplete(Active)

 • TimoutFromReboot(Active)

RegisterMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • onRegisterComplete(Provision)

 • RegisterTimeout(Provision)

Requested

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnProvisionMachine [Provision] (Provision)

Resetting

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnResetComplete(Active)

 • TimoutFromReset(Active)

ShuttingDown

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnShutdownComplete(Active)

 • TimoutFromShutdown(Active)

Suspending

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnSuspendComplete(Active)

 • TimoutFromSuspend(Active)

TurningOff

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnTurningOffComplete(Active)

 • TimoutFromPowerOff(Active)

TurningOn

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnTurningOnComplete(Active)

 • TimeoutPowerOn(Active)

UnprovisionMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

WaitingToBuild

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)