Hierdoor wordt de waarde van een bepaalde eigenschap voor een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineProperty

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

De machine waarvoor een eigenschap wordt opgehaald.

PropertyName

String

De naam van de eigenschap waarvan de waarde wordt geretourneerd.

IsRequired

bool

Als de eigenschap een vereiste eigenschap is en deze niet wordt gevonden, veroorzaakt de activiteit een uitzondering. Anders resulteert deze in null.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineProperty

Argument

Type

Beschrijving

PropertyValue

String

Waarde van de eigenschap die wordt opgegeven door PropertyName. De waarde wordt gedecodeerd geretourneerd als deze gecodeerd is opgeslagen.