Hierdoor wordt de gebruikersnaam van de eigenaar van de machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineOwner

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

De machine waarvoor u de naam van de eigenaar wilt ophalen.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineOwner

Argument

Type

Beschrijving

Owner

String

De eigenaar van de machine wordt ge√Įdentificeerd door MachineId, of door null als er geen eigenaar is.