Als u de werkstroom voor statuswijziging hebt gemaakt, moet een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder een aangepaste eigenschap toevoegen om de werkstroom in te schakelen voor specifieke blueprints.

Over deze taak

Elke werkstroom voor statuswijziging is verbonden met een specifieke aangepaste eigenschap. Wanneer een machine een status krijgt waaraan de werkstroom 'statuswijziging' is verbonden, controleert IaaS of de machine over de bijbehorende aangepaste eigenschap beschikt. Als dat het geval is, wordt de desbetreffende werkstroom uitgevoerd. Als een machine de aangepaste eigenschap ExternalWFStubs.MachineProvisioned heeft, wordt eerst de werkstroom WFStubMachineProvisioned uitgevoerd voordat de masterwerkstroom de status MachineProvisioned instelt.

U kunt de aangepaste eigenschappen vanuit verschillende bronnen toepassen op een machine. Maar doorgaans wordt de eigenschap voor de werkstroom voor statuswijziging ingesteld op een blueprint, zodat de werkstroom wordt ingeschakeld voor alle machines die met deze blueprint worden ingericht.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Wijs de naam van een blueprint aan en klik op Bewerken.
 3. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 4. Klik op Nieuwe eigenschap.
 5. Typ in het tekstvak Naam de naam van de aangepaste eigenschap die is verbonden met de werkstroom die u wilt inschakelen.

  Naam aanpasbare werkstroom

  Naam verbonden eigenschap

  WFStubMachineProvisioned

  ExternalWFStubs.MachineProvisioned

  WFStubBuildingMachine

  ExternalWFStubs.BuildingMachine

  WFStubMachineDisposing

  ExternalWFStubs.MachineDisposing

  WFStubUnprovisionMachine

  ExternalWFStubs.UnprovisionMachine

  WFStubMachineRegistered

  ExternalWFStubs.MachineRegistered

  WFStubMachineExpired

  ExternalWFStubs.MachineExpired

 6. Laat het tekstvak Waarde leeg.

  De werkstroom is afhankelijk van de aanwezigheid van de eigenschap, niet van een bepaalde waarde.

 7. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).
 8. Klik op OK.

Resultaten

De werkstroom is nu ingeschakeld voor nieuwe machines die met deze blueprint worden ingericht.