Hierdoor wordt een vermelding in het Distributed Execution Manager-logboek opgenomen.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LogMessage

Argument

Type

Beschrijving

Message

String

Bericht dat in het DEM-logboek wordt geschreven.

MessageCategory

String

Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu (Fouten opsporen, Fout, Informatie, Tracering) of voer een aangepaste categorie in.

MessageSeverity

String

Selecteer een graad van ernst in het vervolgkeuzemenu. Deze wordt gekoppeld aan de lijst Ernst die is opgegeven in System.Diagnostics.TraceEventType.