De instelling voor het PowerShell-uitvoeringsbeleid moet van Restricted zijn gewijzigd in RemoteSigned of Unrestricted om het lokaal uitvoeren van PowerShell-scripts mogelijk te maken.

Over deze taak

Raadpleeg voor meer informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid het Microsoft Technet-artikel hh847748. Als uw PowerShell-uitvoeringsbeleid op het niveau van het groepsbeleid wordt beheerd, neemt u contact op met uw IT-ondersteuning voor informatie over hun beperkingen in verband met beleidswijzigingen, en raadpleegt u het Microsoft Technet-artikel jj149004.

Voorwaarden

  • Meld u aan als een Windows-beheerder.

  • Controleer of Microsoft PowerShell is geïnstalleerd op de installatiehost vóór de agentinstallatie. De vereiste versie is afhankelijk van het besturingssysteem van de installatiehost. Zie Microsoft Help en ondersteuning.

  • Voor meer informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid, voert u help about_signing of help Set-ExecutionPolicy uit op de PowerShell-opdrachtprompt.

Procedure

  1. Selecteer Start > Alle programma's > Windows PowerShell-versie > Windows PowerShell.
  2. Voer Set-ExecutionPolicy RemoteSigned uit voor RemoteSigned.
  3. Voer Set-ExecutionPolicy Unrestricted uit voor Unrestricted.
  4. Controleer of de opdracht geen fouten heeft veroorzaakt.
  5. Typ Exit na de opdrachtprompt in PowerShell.