U kunt een on-demand NAT-netwerkprofiel maken om een NAT-netwerk te definiëren en er een reeks statische IP-adressen en DHCP-adressen aan toe te wijzen.