U kunt de databasepagina van de Virtual Appliance Management Interface gebruiken om de configuratie van de toepassingsdatabase te controleren of bij te werken. U kunt deze pagina ook gebruiken om het masterknooppunt en de synchronisatiemodus toe te wijzen die door de database worden gebruikt.

Over deze taak

De toepassingsdatabase wordt geïnstalleerd en geconfigureerd tijdens installatie en configuratie van het vRealize Automation-systeem, maar u kunt de configuratie controleren en wijzigen op het tabblad Database van de Virtual Appliance Management Interface.

Het tekstvak Verbindingsstatus duidt aan of de database is verbonden met het vRealize Automation-systeem en goed werkt.

Als door de toepassingsdatabase meerdere knooppunten worden gebruikt ter ondersteuning van failover, worden in de tabel onder aan de pagina de knooppunten en hun status weergegeven, en wordt aangeduid welk knooppunt de master is. In het tekstvak Replicatiemodus wordt de momenteel voor het systeem geconfigureerde gebruiksmodus aangeduid: synchroon of asynchroon. Gebruik deze pagina om de configuratie van de toepassingsdatabase bij te werken.

De kolom Synchronisatiestatus* in de tabel met databaseknooppunten toont de synchronisatiemethode voor het cluster. Deze kolom toont samen met de kolom Status de status van clusterknooppunten. De potentiële status verschilt op basis van de replicatiemethode die door het cluster wordt gebruikt: synchroon of asynchroon.

Tabel 1. Synchronisatiestatus voor replicatiemodi van toepassingsdatabase

Modus

Synchronisatiestatusbericht

Synchrone replicatie

Masterknooppunt - geen status

Replicaknooppunt - synchronisatie

Overige knooppunten - potentieel

Asynchrone replicatie

Masterknooppunt - geen status

Overige knooppunten - potentieel

De kolom Geldig duidt aan of de replica's zijn gesynchroniseerd met het masterknooppunt. Het masterknooppunt is altijd geldig.

De kolom Prioriteit duidt de positie van de replicaknooppunten aan met betrekking tot het masterknooppunt. Het masterknooppunt heeft geen prioriteitswaarde. Wanneer u een replica promoveert tot master, moet u het knooppunt met de laagste prioriteitswaarde kiezen.

Voorwaarden

 • Installeer en configureer vRealize Automation volgens de juiste instructies in de vRealize Automation installeren-installatiehandleiding.

 • Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als root.

 • Configureer een geschikt ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster als onderdeel van uw vRealize Automation-implementatie.

Procedure

 1. Selecteer vRA-instellingen > Database in de Virtual Appliance Management Interface.
 2. Als uw database meerdere knooppunten gebruikt, bekijkt u de tabel onder aan de pagina om te controleren of het systeem goed werkt.
  • Controleer of alle knooppunten worden weergegeven.

  • Controleer of het juiste knooppunt als masterknooppunt is ingesteld.

  Opmerking:

  Klik alleen op de knop Synchronisatiemodus om de synchronisatiemodus van de database te wijzigen als u zeker weet dat uw gegevens veilig zijn. Het onvoorbereid wijzigen van de synchronisatiemodus kan tot gegevensverlies leiden.

 3. Als u een van de knooppunten wilt promoveren tot masterknooppunt, klikt u op Promoveren in de betreffende kolom.
 4. Klik op Instellingen opslaan om uw configuratie op te slaan als u wijzigingen hebt aangebracht.