Een aangepaste bron wijst een vRealize Orchestrator-objecttype als XaaS-bron toe, zodat u blueprints en bronacties kunt maken.

U maakt bijvoorbeeld een aangepaste bron op basis van VC:virtual machine, zodat u blueprints kunt maken voor het inrichten van vCenter Server virtual machines en bronacties kunt toevoegen die op de machines worden uitgevoerd.