Met het hulpprogramma voor proxyagenten kunt u de oorspronkelijke configuraties wijzigen die in het configuratiebestand VRMAgent.exe.config van de agent zijn versleuteld of het verwijderingsbeleid van machines voor virtualisatieplatforms wijzigen.

Over deze taak

Configureer de vSphere-agent als voorbereiding op het maken en gebruiken van de vSphere-endpoints die u wilt gebruiken in vRealize Automation-blueprints.

Opmerking:

Sommige delen van het bestand zijn versleuteld, andere delen niet. Het deel serviceConfiguration van VRMAgent.exe.config is bijvoorbeeld niet versleuteld.

Voorwaarden

Meld u aan als systeembeheerder bij de machine waarop u de vSphere-agent hebt geïnstalleerd.

Procedure

 1. Open een Windows-opdrachtconsole als beheerder.
 2. Ga naar de installatiedirectory van de agent.

  Bijvoorbeeld cd Program Files (x86)\VMware\vCAC\CD Agents\agent_name.

 3. (Optioneel) Voer DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get in om de huidige configuratie-instellingen weer te geven.

  Het volgende is een voorbeeld van de uitvoer van de opdracht:

  managementEndpointName: VCendpoint doDeletes: True
 4. (Optioneel) Voer de opdracht set managementEndpointName in om de naam van het endpoint die u bij de installatie hebt opgegeven, te wijzigen.

  Bijvoorbeeld DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set managementEndpointName Mijn endpoint.

  U kunt deze eigenschap wijzigen en in plaats van endpoints te wijzigen alleen het endpoint van vRealize Automation een andere naam geven.

 5. (Optioneel) Voer de opdracht set doDeletes uit om het verwijderingsbeleid voor virtual machines te configureren.

  Bijvoorbeeld DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set doDeletes onwaar.

  Optie

  Beschrijving

  waar

  (Standaard) Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verwijderen van vCenter Server.

  onwaar

  Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verplaatsen naar de directory VRMDeleted in vCenter Server.

 6. (Optioneel) Vraag om een vertrouwd certificaat voor de vSphere-agent door de parameter trustAllCertificates in te stellen op False met behulp van de volgende verklaring in het gedeelte serviceConfiguration van het bestand VRMAgent.exe.config:
  trustAllCertificates = "false"

  Omdat deze instelling niet versleuteld is, kunt u de opdracht DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set trustAllCertificates onwaar niet gebruiken.

  Optie

  Beschrijving

  waar

  (Standaard) De vSphere-agent heeft geen vertrouwd certificaat van vCenter Server nodig.

  onwaar

  De vSphere-agent heeft een vertrouwd certificaat van vCenter Server nodig.

 7. Ga naar Start > Systeembeheer > Services en start de service vRealize Automation Agent – agentname opnieuw op.

Volgende stappen

Voor hoge beschikbaarheid kunt u een redundante agent voor uw endpoint installeren en configureren. Installeer elke redundante agent op een afzonderlijke server, maar geef de agenten dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze.