Raadpleeg de logboekbestanden van het systeem en het product voor meer informatie over een mislukte installatie.

De weergegeven bestandspaden zijn standaardpaden. Als u IaaS in een andere directory hebt geïnstalleerd, dient u naar de aangepaste installatiedirectory te gaan.

Opmerking:

Voor de logboekverzameling kunt u overwegen de Content Packs voor vRealize Log Insight van vRealize Automation en vRealize Orchestrator te gebruiken. De Content Packs en Log Insight bieden een compleet overzicht van de logboekgebeurtenissen voor onderdelen in de vRealize Suite. Ga naar de VMware Solution Exchange voor meer informatie.

Windows-logboeken

Op de volgende locatie kunt u logboekbestanden voor Windows-gebeurtenissen vinden.

Logboek

Locatie

Logboeken van Windows

Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken

Installatielogboeken

Installatielogboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek

Standaardlocatie

Installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\vCAC\InstallLogs

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\Log

WAPI-installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Web API\ConfigTool\Logfilename WapiConfiguration-<XXX>

IaaS-logboeken

IaaS-logboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek

Standaardlocatie

Website-logboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Website\Logs

Opslagplaatslogboek

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\Logs

Manager Service-logboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs

DEM Orchestrator-logboeken

C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\<system-name> DEO \Logs

Agentlogboeken

C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Agents\<agent-name>\logs

vRealize Automation Framework-logboeken

Logboekvermeldingen voor vRealize Automation Frameworks bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek

Standaardlocatie

Framework-logboeken

/var/log/vmware

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek

Standaardlocatie

Bootstrap-logboek van software-agent

/opt/vmware-appdirector (voor Linux) of \opt\vmware-appdirector (voor Windows)

Logboeken over softwarelifecyclescripts

/tmp/taskId (voor Linux)

\Users\darwin\AppData\Local\Temp\taskId (voor Windows)

Logboekverzameling voor gedistribueerde implementatie

U kunt een ZIP-bestand maken waarin alle logboekbestanden voor de onderdelen van een gedistribueerde implementatie zijn opgenomen. .