Controleer deze vereisten voordat u de migratie uitvoert.

Over deze taak

U hebt twee opties voor het migreren van tenants en identiteitsarchieven. Welke optie u kiest, hangt af van het feit of u SSO2-migratie inschakelen op het tabblad Migratie van de vRealize Automation-beheerconsole in- of uitschakelt.

Voorwaarden

 • Controleer of u een nieuwe doelinstallatie van vRealize Automation 7.1 hebt waarvan de onderdelen de 6.2.x-bronomgeving weerspiegelen.

 • Controleer of de endpointnamen die zijn geconfigureerd voor agenten, zoals vSphere-agenten, die worden uitgevoerd op het doelsysteem overeenkomen met de endpointnamen die door de broninstallatie worden gebruikt.

 • Controleer of de namen van geïnstalleerde agenten identiek zijn op bron- en doelsystemen voor Hyper-V Hypervisor-proxyagenten, Citrix Xen-servers en testagenten.

 • Als u een clusterimplementatie wilt migreren, moet u het volgende doen wanneer u uw vRealize Automation 7.1-doelomgeving implementeert:

  1. Implementeer een master- en een of meer secundaire knooppunten.

  2. Configureer het masterknooppunt in de load balancer.

  3. Installeer vRealize Automation 7.1 in de gedistribueerde modus op het masterknooppunt, maar voeg geen secundaire knooppunten toe tijdens de installatie.

 • Controleer of de Microsoft SQL-doelserver voor de IaaS- database van vRealize Automation 7.1 de versie 2012 of 2014 is.

 • Controleer of het Model Manager-doelknooppunt verbinding kan maken met de Microsoft SQL-bron- en -doelservers.

 • Controleer of SSH is ingeschakeld op de virtuele vRealize Automation-bron- en -doeltoepassingen.

 • Controleer of er geen VMware vCloud Application Director is geconfigureerd.

 • Controleer of op elk IaaS-serverknooppunt in de doelomgeving minimaal Java SE Runtime Environment (JRE) 8, update 91 (64-bits) is geïnstalleerd. Controleer na het installeren van de JRE of de systeemvariabele JAVA_HOME verwijst naar de Java-versie die u op elk IaaS-knooppunt hebt geïnstalleerd en pas indien nodig het pad aan.

 • Controleer of op elk IaaS-knooppunt minimaal PowerShell 3.0 is geïnstalleerd.

  Opmerking:

  PowerShell 3.0 is geïntegreerd met Windows Server 2012.

 • Controleer of de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen actief zijn.

 • Migreer tenants en identiteitsarchieven.