De SQL-database wordt automatisch geüpgraded vanaf de machine waarop u het IaaS-installatieprogramma uitvoert als een noodzakelijk onderdeel van het upgradeproces. Als u niet beschikt over de vereiste machtigingen om de SQL-database bij te werken met het IaaS-installatieprogramma, neemt u contact op met uw databasebeheerder om eerst de SQL-database te upgraden met behulp van de volgende procedure.

Over deze taak

Een beheerder kan enkele aspecten van de upgrade beheren door de DBUpgrade.exe-opdrachtregelopties te gebruiken.

De opdracht DBUpgrade vereist de namen van de instantie van de SQL Server-database en de database vRealize Automation en het poortnummer als u een andere poort dan de standaard SQL-poort gebruikt. Windows-verificatie of SQL-verificatie kan worden gebruikt om de database te benaderen. DBUpgrade.exe maakt een logbestand met de naam dbupgrade.log in de huidige directory als u geen padnaam opgeeft voor een andere directory.

Belangrijk:

De opdracht DBUpgrade.exe is hoofdlettergevoelig. Voer de opdrachtregelopties in en gebruik de hoofdletters/kleine letters zoals die in de opdrachtoptiestabel worden gebruikt.

Voer deze opdracht maar eenmaal uit tijdens een upgrade.

Als Java 8, update 91, 64-bits niet is geïnstalleerd, of als de JAVA_HOME-omgeving incorrect is ingesteld, wordt een bericht vergelijkbaar met dit bericht weergegeven:

Het upgraden van de IaaS SQL-database VMware vCAC of vCloud Automation Center is mislukt met de fout: Java-versie 1.7(64-bits) moet zijn geïnstalleerd, de omgevingsvariabele JAVA_HOME moet zijn ingesteld op de Java-installatiemap en %JAVA_HOME%\bin\java.exe (2089329) 

Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel op http://kb.vmware.com/kb/2089329 voor informatie over het oplossen van de fout.

Voorwaarden

 • Controleer of de machine waarop u de opdracht DBUpgrade uitvoert, voldoet aan de volgende aan Java verwante vereisten.

  • Java 8, update 91, 64-bits, jdk-8u91-windows-x64.exe, is geïnstalleerd. 32-bits versies worden niet ondersteund.

   Raadpleeg de Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation op https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html voor de nieuwste versie-informatie.

  • De omgevingsvariabele JAVA_HOME is ingesteld op de Java-installatiemap.

  • Het bestand %JAVA_HOME%\bin\java.exe is beschikbaar.

Procedure

 1. Navigeer naar de downloadpagina van het Windows-installatieprogramma via https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/installer/, de hostnaam van de vRealize Automation-toepassing.
 2. Klik op database-upgradescripts in de lijst met opties onder IaaS-installatie.
 3. Pak de inhoud van het archiefbestand DBUpgrade.zip uit naar een lokale map op de databasehost vRealize Automation, of naar een andere locatie met netwerktoegang tot de databasehost.
 4. Stel in een Windows-opdrachtpromptvenster met verhoogde bevoegdheid de huidige directory in op de map waarin u de inhoud van het archiefbestand DBUpgrade.zip hebt uitgepakt.
 5. Voer een DBUpgrade-opdrachttekenreeks in de volgende indeling in en houd er rekening mee dat de opdrachtopties hoofdlettergevoelig zijn.
  DBUpgrade [-S dbserver[,poortnummer][\SQL-instantie]] [-d dbnaam] [-N] [{-E | -U gebruikersnaam}] [-l logbestandpad]

  Optie

  Beschrijving

  -S dbserver [,poortnummer][\SQL-instantie]

  Identificeert de instantie van de databaseserver op servernaam, poortnummer en SQL-instantienaam.

  Toegestane waarden voor dbserver zijn localhost of een volledig gekwalificeerde domeinnaam voor de databaseserver.

  Als u een ander SQL-poortnummer gebruikt dan het standaardnummer 1433, moet u het poortnummer opgeven als onderdeel van de FQDN. Als geen poortnummer is opgegeven, wordt poort 1433 gebruikt.

  Als u een benoemde SQL-instantie gebruikt, geeft u de instantienaam op. Als geen naam is opgegeven, wordt de standaard, naamloze SQL-instantie gebruikt.

  -d dbnaam

  Identificeert de vRealize Automation-database dbnaam.

  -N

  Geeft aan dat een veilige databaseverbinding wordt gebruikt. Als de SQL-server is geconfigureerd om een veilige verbinding te accepteren, kunt u deze optie gebruiken om de database te upgraden.

  -E

  Vereist een vertrouwde verbinding via Windows-verificatie om de database te benaderen en maakt verbinding met behulp van de Windows-verificatiegegevens van de gebruiker die de opdracht uitvoert.

  -U gebruikersnaam

  Geeft de gebruikersnaam aan van het account van de database-eigenaar.

  -l logbestandpad

  Geeft de volledige padnaam aan van het upgradelogbestand. De opdracht maakt het logbestand dbupgrade.log standaard in de huidige directory.

 6. (Optioneel) Voer op de prompt het wachtwoord in van het account van de database-eigenaar.

  U wordt alleen gevraagd om deze informatie wanneer u een gebruikersnaam opgeeft met het argument -U gebruikersnaam bij de opdracht DBUpgrade.

Resultaten

De opdracht upgradet de database naar de nieuwste release.

DBUpgrade.exe

De volgende voorbeelden illustreren het gebruik van opdrachtsyntaxis.

 • DBUpgrade

  Geeft zonder opties gebruiksinformatie weer.

 • DBUpgrade -S localhost	-d VCAC -E

  Upgradet de VCAC-database in de standaard, naamloze SQL-instantie op de lokale host op de standaardpoort 1433 en maakt verbinding met behulp van uw Windows-verificatiegegevens via een vertrouwde verbinding via Windows-verificatie.

 • DBUpgrade -S dbhost.mydomain.local,5555 -d VCAC -E 

  Upgradet de VCAC-database in de standaard, naamloze SQL-instantie op dbhost op de niet-standaardpoort 5555 en maakt verbinding met behulp van uw Windows-verificatiegegevens via een vertrouwde verbinding via Windows-verificatie.

 • DBUpgrade -S dbhost.mydomain.local\MySQLinstance -d VCAC -U SqlUser -l	%SystemDrive%\VCACDBUpgrade\Log_30Apr.log

  Meldt aan als de gebruiker met de naam SqlUser en vraagt u om het wachtwoord voor het account SqlUser. Upgradet dan de VCAC-database in de benoemde instantie MySQLinstance die wordt uitgevoerd op de standaardpoort en maakt het upgradelogbestand Log_30Apr.log in de map VCACDBUpgrade op het systeemstation.

 • DBUpgrade -S dbhost.mydomain.local,5555\MySQLinstance -d VCAC -E -l %SystemDrive
  %\VCACDBUpgrade\Log_30Apr.log

  Upgradet de database VCAC in de benoemde instantie MySQLinstance op dbhost en de niet-standaardpoort 5555, meldt aan met behulp van uw Windows-verificatiegegevens via een vertrouwde verbinding via Windows-verificatie en maakt het upgradelogbestand Log_30Apr.log in de map VCACDBUpgrade op het systeemstation.