U kunt tenantrollen toewijzen aan gebruikers in elke willekeurige tenant. Aan de rollen zijn verantwoordelijkheden gekoppeld die specifiek voor die tenant zijn.

Tabel 1. Tenantrollen en verantwoordelijkheden

Rol

Verantwoordelijkheden

Toewijzing

Tenantbeheerder

 • Merkvermelding voor tenants aanpassen.

 • Identiteitsarchieven voor tenants beheren.

 • Rollen van gebruikers en groepen beheren.

 • Aangepaste groepen maken.

 • Meldingsproviders beheren.

 • Meldingsscenario's voor tenantgebruikers inschakelen.

 • vRealize Orchestrator-servers, -invoegtoepassingen en -werkstromen configureren voor XaaS.

 • Catalogusservices maken en beheren.

 • Catalogusitems beheren.

 • Acties beheren.

 • Rechten maken en beheren.

 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.

 • Tenantmachines bijhouden en aanvragen voor terugwinning verzenden.

De systeembeheerder wijst een tenantbeheerder aan tijdens het maken van een tenant. Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om die rol aan andere gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Materiaalbeheerder

 • Eigenschapsgroepen beheren.

 • Computerbronnen beheren.

 • Netwerkprofielen beheren.

 • Amazon EBS-volumes en sleutelparen beheren.

 • Machinevoorvoegsels beheren.

 • Eigenschappenwoordenboek beheren.

 • Reserveringen en reserveringsbeleid maken en beheren in een eigen tenant.

 • Als deze rol wordt toegevoegd aan een gebruiker met IaaS-beheerders- of systeembeheerdersprivileges, kan de gebruiker reserveringen en reserveringsbeleid maken en beheren in elke tenant.

De IaaS-beheerder wijst de materiaalbeheerder toe wanneer deze materiaalgroepen maakt of bewerkt.

Toepassingsarchitect

 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Infrastructuurarchitect

 • Infrastructuuronderdelen voor blueprints maken en beheren.

 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

XaaS-architect

 • Aangepaste brontypen definiëren.

 • Aangepaste XaaS-blueprints maken en publiceren.

 • Brontoewijzingen maken en beheren.

 • Bronacties maken en publiceren.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Softwarearchitect

 • Softwareonderdelen voor blueprints maken en beheren.

 • Samengestelde blueprints samenstellen en beheren.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Catalogusbeheerder

 • Catalogusservices maken en beheren.

 • Catalogusitems beheren.

 • Pictogrammen aan acties toewijzen.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Bedrijfsgroepbeheerder

 • Gebruikers binnen de bedrijfsgroep toevoegen en verwijderen.

 • De rol van ondersteunende gebruiker in de bedrijfsgroep toewijzen aan gebruikers.

 • Rechten voor hun bedrijfsgroep maken en beheren.

 • Items namens andere gebruikers binnen hun bedrijfsgroep aanvragen en beheren.

 • Bronverbruik in een bedrijfsgroep bijhouden.

 • De eigenaar van een machine wijzigen.

De tenantbeheerder wijst de bedrijfsgroepbeheerder aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.

Goedkeuringsbeheerder

 • Goedkeuringsbeleid maken en beheren.

Tenantbeheerders kunnen te allen tijde het tabblad Beheer gebruiken om deze rol aan gebruikers in hun tenant toe te kennen.

Goedkeurder

 • Servicecatalogusaanvragen goedkeuren, inclusief inrichtingsaanvragen of bronacties.

De tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder maakt goedkeuringsbeleid en wijst de goedkeurders voor elk beleid aan.

Ondersteunende gebruiker

 • Items namens andere gebruikers binnen hun bedrijfsgroep aanvragen en beheren.

 • De eigenaar van een machine wijzigen.

De tenantbeheerder wijst de ondersteunende gebruikers aan tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen.

Zakelijke gebruiker

 • Catalogusitems uit de servicecatalogus aanvragen.

 • Hun ingerichte bronnen beheren.

De tenantbeheerder wijst tijdens het maken of bewerken van bedrijfsgroepen de zakelijke gebruikers aan die IT-services kunnen gebruiken.