In een vRealize Automation-omgeving met hoge beschikbaarheid start Identity Manager soms niet op nadat de horizon-workspace-service opnieuw is opgestart.

Probleem

De horizon-workspace-service kan niet worden gestart vanwege een fout die vergelijkbaar is met de volgende:

Error creating bean with name
 'liquibase' defined in class path resource [spring/datastore-wireup.xml]:
 Invocation of init method failed; nested exception is
 liquibase.exception.LockException: Could not acquire change log lock. Currently
 locked by fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0
 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) since 10/29/15 

Oorzaak

Identity Manager kan mogelijk niet worden gestart in een omgeving met hoge beschikbaarheid vanwege problemen met het hulpprogramma voor gegevensbeheer liquibase dat wordt gebruikt door vRealize Automation.

Oplossing

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing als root met behulp van ssh.
 2. Voer de opdracht service horizon-workspace uit om de horizon-workspace-service te stoppen.
 3. Voer de opdracht su postgres uit, waarmee u een postgres-gebruiker wordt.
 4. Voer de opdracht psql vcac uit.
 5. Stel het schema in op saas.
 6. Voer de volgende SQL-query uit: "update "databasechangeloglock" set locked=FALSE, lockgranted=NULL, lockedby=NULL where id=1;"
 7. Voer de SQL-query select * uit vanuit databasechangeloglock.

  De uitvoer moet een waarde 'f' tonen voor vergrendeld.

 8. Start de horizon-workspace-service met de opdracht service horizon-workspace start.