In een vRealize Automation-omgeving met hoge beschikbaarheid start Identity Manager soms niet op nadat de horizon-workspace-service opnieuw is opgestart.

Probleem

De horizon-workspace-service kan niet worden gestart vanwege een fout die vergelijkbaar is met de volgende:

Error creating bean with name
 'liquibase' defined in class path resource [spring/datastore-wireup.xml]:
 Invocation of init method failed; nested exception is
 liquibase.exception.LockException: Could not acquire change log lock. Currently
 locked by fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0
 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) since 10/29/15 

Identity Manager kan mogelijk niet worden gestart in een omgeving met hoge beschikbaarheid vanwege problemen met het hulpprogramma voor gegevensbeheer liquibase dat wordt gebruikt door vRealize Automation.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing als root met behulp van ssh.
 2. Voer de opdracht service horizon-workspace uit om de horizon-workspace-service te stoppen.
 3. Voer de opdracht su postgres uit, waarmee u een postgres-gebruiker wordt.
 4. Voer de opdracht psql vcac uit.
 5. Stel het schema in op saas.
 6. Voer de volgende SQL-query uit: "update "databasechangeloglock" set locked=FALSE, lockgranted=NULL, lockedby=NULL where id=1;"
 7. Voer de SQL-query select * uit vanuit databasechangeloglock.

  De uitvoer moet een waarde 'f' tonen voor vergrendeld.

 8. Start de horizon-workspace-service met de opdracht service horizon-workspace start.