U moet niet-vertrouwde vRealize Automation-toepassing-certificaten handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

Over deze taak

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Firefox, raadpleegt u de Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize op de VMware-website.

Opmerking:

Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

Procedure

 1. Meld u vanuit een Firefox-browser aan bij vRealize Automation-toepassing.

  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat het certificaat niet wordt vertrouwd.

 2. Kies de optie om de huidige verbindingsgegevens weer te geven. Klik Certificaat weergeven om het huidige SSL-certificaat weer te geven en klik op Details in de certificaatviewer.
 3. Klik op Meer informatie en klik op het tabblad Beveiliging op de pagina Info over pagina.
 4. Selecteer een certificaat in het venster Certificaathiƫrarchie.

  Optie

  Actie

  Certificaten uitgegeven door certificeringsinstanties

  Selecteer het hoogste vRealize Automation-certificaat.

  Zelfondertekende certificaten

  Selecteer het vRealize Automation-certificaat.

 5. Klik op Exporteren.
 6. Configureer de certificaatgegevens in het dialoogvenster Certificaat opslaan naar bestand.
  1. Voer in het tekstvak Opslaan als een certificaatnaam in. De certificaatnaam moet eindigen op .crt, .cert of .cer.
  2. Selecteer de locatie waarop u het bestand wilt opslaan.
  3. Selecteer de indeling X.509-certificaat (PEM).
 7. Klik op Opslaan.
 8. Klik op het tabblad Instanties in het dialoogvenster Certificaatbeheer.

  Optie

  Actie

  Windows

  Selecteer Voorkeur > Geavanceerd > Certificaten in het Firefox-menu.

  iOS

  Selecteer Voorkeur > Geavanceerd > Certificaten in het Firefox-menu en klik op Certificaten weergeven.

 9. Klik op het tabblad Instanties en klik op Importeren.
 10. Selecteer het certificaatbestand dat u eerder hebt opgeslagen en klik op Openen in het dialoogvenster.
 11. Bewerk de vertrouwensinstellingen.

  Optie

  Actie

  Zelfondertekende certificaten

  Selecteer Dit certificaat herkent websites.

  Certificaten uitgegeven door een certificeringsinstantie

  Selecteer Deze certificeringsinstantie vertrouwen voor herkenning van websites.

 12. Klik op OK en start de browser opnieuw.

Resultaten

U kunt nu zonder certificaatfouten verbinding maken met de externe console.