Privénetwerkprofielen worden niet ondersteund in de doelimplementatie en worden tijdens het upgraden genegeerd. Geleide netwerkprofielen met gekoppelde PLR edge-instellingen worden evenmin ondersteund in de doelimplementatie en worden tevens tijdens het upgraden genegeerd.

Het privénetwerkprofieltype wordt niet ondersteund in de doelimplementatie van vRealize Automation. Wanneer het installatieprogramma voor de vRealize Automation-upgrade een privénetwerkprofiel aantreft in de bronimplementatie, wordt het netwerkprofiel hierdoor genegeerd. Load balancers die naar deze privénetwerken verwijzen worden ook tijdens het upgraden genegeerd. Dezelfde upgradevoorwaarden zijn van toepassing op geleide netwerkprofielen met gekoppelde PLR edge-instellingen. Geen van de netwerkprofielconfiguraties wordt bijgewerkt.

Als een reservering een privénetwerkprofiel bevat, wordt de instelling van het privénetwerkprofiel tijdens de upgrade genegeerd en wordt de reservering in de doelimplementatie als uitgeschakeld bijgewerkt.

Als een reservering een geleid netwerkprofiel met gekoppelde PLR edge-instellingen bevat, wordt de specificatie van het geleide netwerkprofiel tijdens de upgrade genegeerd en wordt de reservering in de doelimplementatie als uitgeschakeld bijgewerkt.

Zie Inzicht in het upgraden van blueprints voor meerdere machines voor informatie over het upgraden van een blueprint voor meerdere machines met netwerkinstellingen.