U kunt een vRealize Automation-reservering maken om inrichtingsbronnen in de materiaalgroep toe te wijzen aan een specifieke bedrijfsgroep.

U kunt bijvoorbeeld reserveringen gebruiken om op te geven dat een deel van de geheugen-, CPU-, netwerk- en opslagbronnen van één computerbron tot een specifieke bedrijfsgroep behoren of dat bepaalde machines worden toegewezen aan een specifieke bedrijfsgroep.

Opmerking:

Opmerking: opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

U kunt een reservering maken voor de volgende machinetypen:

  • vSphere

  • vCloud Air

  • vCloud Director

  • Amazon

  • Hyper-V

  • KVM

  • OpenStack

  • SCVMM

  • XenServer