U kunt een of meer bereiken van statische IP-adressen definiëren voor gebruik bij het inrichten van een netwerk.

Over deze taak

Tijdens inrichting wijst elk nieuw geleid netwerk het volgende beschikbare bereik toe en gebruikt het dit als zijn IP-ruimte.

Procedure

  1. Klik op het tabblad Netwerkbereiken om een nieuw netwerkbereik aan te maken or een bestaand netwerkbereik te selecteren.

    Details worden getoond m.b.t. het geselecteerde bereik, waaronder elke naam, beschrijving, en eerste en laatste IP-adres. Informatie over de status wordt ook getoond.

  2. Klik op Bereiken genereren om netwerkbereiken te genereren op basis van het subnetmasker, het subnetmasker van het bereik en de basisinformatie over het IP-adres dat u op het tabblad Algemeen hebt ingevoerd.

    Te beginnen met het basis-IP-adres genereert vRealize Automation bereiken op basis van het bereik van het subnetmasker.

    vRealize Automation genereert bijvoorbeeld bereiken van 255 IP-adressen als het subnetmasker 255.255.0.0 is en het subnetmasker van het bereik 255.255.255.0 is met de naam Range1 tot en met Rangen.

  3. Klik op OK.