U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Over deze taak

U kunt IP-bereiken definiëren door de IP-adressen te gebruiken die door een externe IPAM-provider worden geleverd.

vRealize Automation slaat alleen bereik-ID's op in de externe IPAM in de database, geen bereikdetails. Als u een netwerkprofiel op deze pagina of op een blueprint bewerkt, neemt vRealize Automation contact op met de IPAM-service om bereikdetails op te halen op basis van de geselecteerde bereik-ID's.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Netwerkbereiken om een nieuw netwerkbereik aan te maken or een bestaand netwerkbereik te selecteren.

  Details worden getoond m.b.t. het geselecteerde bereik, waaronder elke naam, beschrijving, en eerste en laatste IP-adres. Informatie over de status wordt ook getoond.

 2. Selecteer een adresruimte uit de lijst met alle adresruimten die beschikbaar zijn voor het endpoint via het vervolgkeuzemenu Adresruimte.
 3. Klik op Toevoegen en selecteer een of meer beschikbare netwerkbereiken voor de specifieke adresruimte.
 4. Klik op OK.

  Het IP-bereik verschijnt in de gedefinieerde lijst van bereiken. De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De geüploade IP-adressen verschijnen op de pagina IP-adressen als u op Toepassenklikt of als u het netwerkprofiel opslaat en daarna bewerkt.

 5. Klik op OK om het netwerkprofiel af te ronden.

Volgende stappen

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven.