Met de vRealize Automation-installatiewizard kunt u via gebruiksvriendelijke pagina's vereisten controleren, instellingen kiezen, instellingen valideren en vRealize Automation-onderdelen installeren.

Over deze taak

Opmerking:

De wizard omvat stappen waarbij u zich aanmeldt bij andere systemen, zoals load balancers en de IaaS Windows- servers.

Voorwaarden

 • Implementeer het OVA- of OVF-bestand van de vRealize Automation-toepassing in vSphere om één of meer toepassingen te maken.

  Minimale implementaties gebruiken één vRealize Automation-toepassing. Bedrijfsimplementaties kunnen meerdere toepassingen hebben achter een load balancer.

 • Zorg dat een of meer Windows-systemen beschikbaar zijn om als host te fungeren voor de IaaS-onderdelen.

 • Start de wizard door in een webbrowser naar de URL van de vRealize Automation-toepassing te gaan.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

Procedure

 1. Bij Implementatietype verwacht de minimale optie implementatie op één vRealize Automation-toepassing en één Windows-server, die als host fungeert voor de IaaS web- en Manager Service-onderdelen. Bedrijfsimplementaties ondersteunen meerdere afzonderlijke toepassingen en Windows-hosts, met load balancer.
 2. Bij Installatievereisten (Installation Prerequisites) onderbreekt u het proces om zich aan te melden bij uw IaaS-Windows-servers en de Management Agent te installeren. De Management Agent stelt de wizard in staat deze IaaS-servers te detecteren en er verbinding mee maken.

  De installatie van de Management Agent vereist communicatie met een actieve vRealize Automation-toepassing.

  Op de pagina met installatievereisten kunt u ook selecteren of de tijd moet worden gesynchroniseerd via uw implementatiehost of een externe NTP-server (tijdprotocol voor netwerken).

 3. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Geef bij vRealize-toepassingen (vRealize Appliances) de FQDN's en aanmeldingsverificatiegegevens op voor elke vRealize Automation-toepassing in de bedrijfsimplementatie.
 4. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Selecteer bij Serverrollen (Server Roles) welke Windows-machines als primaire en aanvullende IaaS-webservers, Manager Service-hosts, DEM-hosts en agenthosts zullen fungeren.
 5. Met Prerequisite Checker kunt u de wizard Windows-serverconfiguraties laten zoeken en corrigeren om de IaaS-installatie te ondersteunen.

  De wizard kan geen oplossing bieden voor onvoldoende geheugen of CPU. Als dergelijke problemen optreden, moet u ze oplossen in vSphere of op uw hardware.

 6. Voer bij vRealize Automation-host (vRealize Automation Host) de FQDN van de vRealize Automation-toepassing in. Als u een bedrijfsconfiguratie implementeert die meerdere vRealize Automation-toepassings bevat, voert u de FQDN van de load balancer in.
 7. Voer bij Single Sign-On het wachtwoord in waarmee gebruikers van vRealize Automation zich zullen aanmelden bij de standaardtenant.
 8. Voer bij IaaS-host (IaaS Host) de Windows-server-FQDN in van de machine die als host zal fungeren voor het IaaS-webonderdeel, voer domeinaccount-verificatiegegevens in met beheerdersrechten op alle IaaS-servers en voer het wachtwoord in dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot de IaaS-database.
 9. Voer bij Microsoft SQL Server de Windows-server-FQDN in van de SQL-databaseserver die als host zal fungeren voor de IaaS-database.

  Naast beheerdersrechten op alle IaaS-servers moet het domeinaccount dat u in de vorige stap hebt gebruikt de rol van systeembeheerder hebben in SQL.

 10. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Voer bij Webrol (Web Role) de naam van een Internet Information Services (IIS)-website en de poort voor de IaaS-website in, en voer de aanmeldingsverificatiegegevens in voor de Windows-machines die als IaaS-webservers zullen fungeren. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.
 11. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Selecteer bij Manager Service-rol (Manager Service Role) welke Windows-machine als actieve IaaS Manager Service-host zal fungeren en voer de aanmeldingsverificatiegegevens in. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.

  Zelfs als er meerdere Manager Service-machines zijn, mag u de service nooit gelijktijdig op meer dan één machine uitvoeren.

 12. Geef bij Distributed Execution Managers FQDN's, een unieke instantienaam en verificatiegegevens op voor elke IaaS Windows-server die een Distributed Execution Manager zal uitvoeren. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.
 13. Geef bij Agenten (Agents) FQDN's, agentnamen, type endpoints en aanmeldingsverificatiegegevens op voor elke virtualisatiebron waarop vRealize Automation zal worden geïmplementeerd. vSphere is gewoonlijk een van de agenttypen.

  U kunt ook agenten toevoegen na de installatie.

 14. Voer bij Certificaat van vRealize Appliance (vRealize Appliance Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren.

 15. Voer bij Webcertificaat (Web Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren of de vingerafdruk van een certificaat dat al op de webserver is geïnstalleerd erin plakken.

 16. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Voer bij Manager Service-certificaat (Manager Service Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren of de vingerafdruk van een certificaat dat al op de Manager Service-host is geïnstalleerd erin plakken.

 17. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Bij Load balancers (Load Balancers) onderbreekt u het proces om u aan te melden bij uw load balancer en de groep van leden te configureren op basis van de knooppunten die op de wizardpagina worden getoond.
 18. Bepaal of de IaaS-onderdelen door de wizard kunnen worden geïnstalleerd door op Valideren te klikken.
 19. Maak in vSphere een momentopname van elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server. Selecteer de optie om een momentopname te maken van het geheugen van de virtual machine.cteer
 20. Klik op Installeren. Als u de installatie opnieuw moet proberen, keert u eerst terug naar de momentopnamen die u in de vorige stap hebt gemaakt.

  Afhankelijk van de oorzaak van het mislukken van de installatie moet u mogelijk fouten onderzoeken, corrigerende maatregelen nemen en opnieuw momentopnamen maken voordat u het opnieuw probeert.

 21. Geef bij Licenties (Licensing) een sleutel op van vRealize Automation, vRealize Suite, vRealize Business of vRealize Code Stream.
 22. Geef bij Telemetrie (Telemetry) op of u al dan niet wilt deelnemen aan het VMware Customer Experience Improvement Program (CEIP) door gebruiksstatistieken van vRealize Automation te verzenden naar VMware.
 23. Bij Configuratie van eerste inhoud (Initial Content Configuration) beschikt u over de optie om vRealize Automation-catalogusitems te maken die uw configuratiebeheerder kan aanvragen. Hiervoor moet minstens één agent zijn geïnstalleerd op de wizardpagina Agenten.

Volgende stappen

(Optioneel) De laatste wizardpagina geeft het pad naar en de naam van een eigenschappenbestand weer. U kunt het bestand bewerken en gebruiken om een stille vRealize Automation-installatie uit te voeren met dezelfde of vergelijkbare instellingen als die van uw wizardsessie.