Als u het catalogusitem Een testgebruiker maken wilt opnemen in de service Een testgebruiker maken, moet u dit aan deze service koppelen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of catalogusbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Catalogusitems.
  2. Zoek naar het catalogusitem Een testgebruiker maken en klik op de naam van het catalogusitem.
  3. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen om het pictogram van het catalogusitem te wijzigen.
  4. Selecteer de service Een testgebruiker maken in het vervolgkeuzemenu Service.
  5. Klik op Voltooien.

Resultaten

U hebt het catalogusitem Een testgebruiker maken gekoppeld aan de service Een testgebruiker maken.

Volgende stappen

Bedrijfsgroepbeheerders en tenantbeheerders kunnen rechten voor de service en de bronactie verlenen aan een gebruiker of een groep gebruikers.