U kunt de reservering van een beheerde machine wijzigen. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering.

Over deze taak

U kunt de huidige computerbron van de machine wijzigen. U kunt de machine ook verplaatsen naar een andere reservering voor die computerbron, inclusief reserveringen die zijn gedaan door een andere bedrijfsgroep. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines.
  2. Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
  3. Klik op Reservering wijzigen in het vervolgkeuzemenu.
  4. Selecteer de vereiste waarden uit de vervolgkeuzemenu's.
  5. Klik op OK.