Met een extern netwerkprofiel identificeert u netwerkeigenschappen en instellingen voor een bestaand netwerk. Een extern netwerkprofiel is een vereiste van NAT- en geleide netwerkprofielen. Als u een IPAM-endpoint hebt geregistreerd en geconfigureerd in vRealize Orchestrator, kunt u aangeven dat IP-adresinformatie moet worden verstrekt door een IPAM-provider.

Voorwaarden

  • Verzeker u ervan dat u een invoegtoepassing van een externe IPAM-provider hebt geïmporteerd en geconfigureerd in vRealize Orchestrator en een endpointtype van de IPAM-provider hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator. In dit voorbeeld is de ondersteunde externe IPAM-oplossingsprovider Infoblox. Zie Checklist voor het voorbereiden van ondersteuning voor externe IPAM-providers.

  • Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.

  • Configureer de vRealize Orchestrator Appliance met de geregistreerde IPAM-endpointwerkstroom als standalone Orchestrator in de mondiale tenant (administrator @ vsphere.local ).

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
  2. Klik op Nieuw en selecteer Bestaand of Externin het vervolgkeuzemenu.
  3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
  4. Als u een externe IPAM-serviceprovider hebt geconfigureerd, dan kunt u de naam van het endpoint van de geregistreerde IPAM selecteren in het vervolgkeuzemenu IPAM endpoint.

    Als u een extern IPAM-endpoint selecteert dat u hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator, worden IP-adressen opgehaald van het aangegeven IPAM-serviceproviderendpoint. Het subnetmasker, gateway en DNS/WINS-opties zijn niet beschikbaar omdat hun functies worden beheerd door het geselecteerde IPAM-endpoint. De waarden van het subnetmasker, gateway en DNS/WINS-opties worden geleverd door het geselecteerde IPAM-endpoint.

Volgende stappen

U kunt nu netwerkbereiken definiëren voor IP-adressen voor het afronden van de netwerkprofieldefinitie.