Indien nodig kunt u de volgende procedure gebruiken om de services op uw IaaS Windows-server af te sluiten.

Over deze taak

Voordat u begint met de upgrade, moet u alle vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-servers. Sluit de vCloud Automation Center-services af in de aanbevolen volgorde op alle servers waarop IaaS-services worden uitgevoerd.

Opmerking:

Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. De upgradeprocedure mislukt als u services instelt op Handmatig.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw IaaS Windows-server.
 2. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 3. Sluit de services af in de volgende volgorde. Zorg dat u de machine zelf niet afsluit.

  Elke virtual machine beschikt over een Management agent, die moet worden gestopt bij elke reeks services.

  1. Alle VMware vCloud Automation Center-agenten

  2. Alle VMware DEM Workers

  3. VMware DEM Orchestrator

  4. VMware vCloud Automation Center-service

 4. Schakel bij gedistribueerde implementaties met load balancers alle secundaire knooppunten uit en verwijder de vRealize Automation-statuscontroles voor de volgende items.
  1. vRealize Automation-toepassing
  2. IaaS-website
  3. IaaS Manager Service
 5. Zorg er bij implementaties met load balancers voor dat het verkeer naar het primaire knooppunt wordt geleid.
 6. Controleer of de IaaS-service waarvoor Microsoft Internet Information Services (IIS) als host fungeert, wordt uitgevoerd door de onderstaande stappen te volgen.
  1. Ga in uw browser naar de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc om te controleren of de Webopslagplaats wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.
  2. Controleer in het Repository.log-bestand op het webknooppunt van de IaaS virtual machine de vastgelegde status om te zien of de statusrapporten correct zijn. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log.

   Voor een gedistribueerde IaaS-website meldt u zich aan bij de secundaire website, zonder MMD, en stopt u Microsoft IIS tijdelijk. Controleer de verbinding van MetaModel.svc en start Microsoft IIS.

Volgende stappen

vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden .