U installeert de ondersteunde Java Runtime Environment, de gastagent en de bootstrapagent voor Software op uw Windows-referentiemachine om een sjabloon, momentopname of Amazon-machine-instantie te maken die Software-onderdelen ondersteunt.

Over deze taak

Software ondersteunt scriptverwerking van Windows CMD en PowerShell 2.0.

Belangrijk:

Omdat het opstartproces niet mag worden onderbroken, configureert u de virtual machine zodanig dat niets het opstartproces van de virtual machine kan onderbreken voordat de laatste aanmeldingsprompt van het besturingssysteem wordt weergegeven. Controleer bijvoorbeeld of er geen processen of scripts om gebruikersinteractie vragen wanneer de virtual machine is gestart.

Voorwaarden

 • Identificeer of maak een referentiemachine.

 • Als de gastagent of de bootstrapagent van Software al op deze machine is geïnstalleerd, verwijdert u de agenten en runtime-logbestanden. Zie Bestaande sjablonen voor virtual machines in vRealize Automation bijwerken.

 • Als u de virtual machine als extern Windows-bureaublad of om een andere reden extern wilt benaderen, installeert u Extern bureaublad-services voor Windows.

 • Controleer of alle artefacten van de netwerkconfiguratie uit de netwerkconfiguratiebestanden zijn verwijderd.

 • Als u de meest veilige benadering wilt gebruiken om vertrouwen tussen de gastagent en de machine met uw beheerservice te creëren, moet u het SSL-certificaat in de PEM-indeling ophalen van de machine met uw beheerservice. Raadpleeg De gastagent installeren op een Windows-referentiemachine voor informatie over het installeren van een gastagent op een Windows-machine. Zie De Windows-gastagent configureren om een server te vertrouwen voor meer informatie over het creëren van vertrouwen met de gastagent.

 • Controleer of de Darwin-gebruiker Log on as a service-toegangsrechten heeft op de Windows-referentiemachine.

Procedure

 1. Meld u als Windows-beheerder aan bij de Windows-referentiemachine en open een opdrachtprompt.
 2. Download en installeer de ondersteunde Java Runtime Environment via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download het Java SE Runtime Environment .zip-bestand via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/jre-version-win64.zip.
  2. Maak de map c:\opt\vmware-jre en pak het JRE-bestand in deze map uit.
  3. Open een opdrachtvenster en geef c:\opt\vmware-jre\bin\java -version op om de installatie te verifiëren.

   De geïnstalleerde versie van Java wordt weergegeven.

 3. Download en installeer de vRealize Automation-gastagent via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download GugentZip_versie naar het C-station op de referentiemachine.

   Selecteer GuestAgentInstaller.exe (32-bits) of GuestAgentInstaller_x64.exe (64-bits), afhankelijk van de versie die geschikt is voor uw besturingssysteem.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen.
  3. Klik op Algemeen.
  4. Klik op Blokkering opheffen.
  5. Pak de bestanden uit naar C:\.

   Hiermee wordt de directory C:\VRMGuestAgent gemaakt. Wijzig de naam van deze map niet.

 4. Configureer de gastagent om te communiceren met de Manager Service.
  1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.
  2. Ga naar C:\VRMGuestAgent.
  3. Configureer de gastagent zodat deze de machine met uw beheerservice vertrouwt.

   Optie

   Beschrijving

   Laat de gastagent de eerste machine waarmee verbinding wordt gemaakt vertrouwen.

   Geen configuratie vereist.

   Installeer het vertrouwde PEM-bestand handmatig.

   Plaats het PEM-bestand van de beheerservice in de directory C:\VRMGuestAgent\.

  4. Voer de volgende opdracht uit: winservice -i -h Manager_Service_Hostname_fdqn:poortnummer -p ssl.

   Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443.

   Optie

   Beschrijving

   Als u een load balancer gebruikt

   Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-load balancer in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 -p ssl.

   Zonder load balancer

   Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-machine in. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443 -p ssl.

   Als u een installatiekopie van een Amazon-machine voorbereidt

   U moet opgeven dat u Amazon gebruikt. Bijvoorbeeld: winservice -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443:443 -p ssl -c ec2

 5. Download het Software-agentbootstrap-bestand via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download het Software-agentbootstrap-bestand via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/vmware-vra-software-agent-bootstrap-windows_version.zip.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen.
  3. Klik op Algemeen.
  4. Klik op Blokkering opheffen.
   Belangrijk:

   Als u deze beveiligingsfunctie van Windows niet uitschakelt, kunt u het bootstrapbestand van de Software-agent niet gebruiken.

  5. Pak het bestand vmware-vra-software-agent-bootstrap-windows_versie.zip uit in de map c:\temp.
 6. Installeer de bootstrapagent voor Software.
  1. Open een Windows CMD-console en navigeer naar de map c:\temp.
  2. Geef de opdracht op om de agentbootstrap te installeren.
   install.bat password=Wachtwoord managerServiceHost=manager_service_machine.mycompany.com managerServicePort=443 httpsMode=true cloudProvider=ec2|vca|vcd|vsphere
   

   Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443. Geaccepteerde waarden voor cloudprovider zijn ec2, vca, vcd en vsphere. Het script install.bat maakt een gebruikersaccount met de naam darwin voor de bootstrapagent voor de software en gebruikt het wachtwoord dat u hebt ingesteld met de opdracht install. Het ingestelde wachtwoord moet aan de wachtwoordvereisten van Windows voldoen.

   Indien de installatie mislukt vanwege een .NET-afhankelijkheid, raadpleeg dan het volgende artikel voor hulp: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn482071.aspx

 7. Controleer of de gebruiker darwin bestaat.
  1. Voer lusrmgr.msc in bij een opdrachtprompt.
  2. Controleer of de gebruiker darwin_user bestaat en of deze deel uitmaakt van de beheerdersgroep.
  3. Stel het wachtwoord in op nooit verlopen.

   Deze instelling zorgt ervoor dat de sjabloon ook na 30 dagen kan worden gebruikt.

  Als de gebruiker niet beschikbaar is, moet u controleren of het wachtwoord voor de Windows-server accuraat is.

 8. Sluit de Windows virtual machine af.

Volgende stappen

Converteer de referentiemachine naar een sjabloon om te klonen, een image van een Amazon-machine of een momentopname die uw IaaS-architecten kunnen gebruiken voor het maken van blueprints.