Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter R.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met R

Eigenschap

Beschrijving

ReservationPolicyID

Geeft de naam van het reserveringsbeleid op.

RDP.File.Name

Geeft een RDP-bestand op waarvan instellingen worden verkregen, bijvoorbeeld My_RDP_Settings.rdp. Het bestand moet zich in de Website\Rdp-submap van de vRealize Automation-installatiemap bevinden.